kuran.com

Suara Suresi

  • Tâ. Sîn. Mîm. 1 Bunlar, apaçık Kitab´ın âyetleridir. 2 (Resûlüm!) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın! 3 Biz dilesek, onların üzerine gökten bir mucize indiririz de, ona boyunları eğilip kalır. 4 Kendilerine, o çok esirgeyici Allah´tan hiçbir yeni öğüt gelmez ki, ondan yüz çevirmesinler. 5 Üstelik (ona) «yalandır» derler; fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir. 6 Yeryüzüne bir bakmazlar mı! Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. 7 Şüphesiz bunlarda (Allah´ın kudretine) bir nişâne vardır; ama çoğu iman etmezler. 8 Şüphe yok ki Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 9 (10-11) Hani Rabbin Musa´ya: O zalimler güruhuna, Firavun´un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti. 10 (10-11) Hani Rabbin Musa´ya: O zalimler güruhuna, Firavun´un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti. 11 Musa şöyle dedi: Rabbim! Doğrusu, beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. 12 (Bu durumda) içim daralır, dilim dönmez; onun için Harun´a da elçilik ver. 13 Onların bana isnad ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum. 14 Allah buyurdu: Hayır (seni asla öldüremezler)! İkiniz mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki, biz sizinle beraberiz, (her şeyi) işitmekteyiz. 15 Haydi Firavun´a gidip deyin ki: Gerçekten biz, âlemlerin Rabbi´nin elçisiyiz; 16 İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. 17 (Kendisine Allah´ın emri tebliğ edilince Firavun) dedi ki: Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? 18 Sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Sen nankörün birisin! 19 Musa: Ben, dedi, o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. 20 Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. 21 O nimet diye başıma kaktığın ise, (aslında) İsrailoğullarını kendine kul köle etmendir. 22 Firavun şöyle dedi: Âlemlerin Rabbi dediğin de nedir? 23 Musa cevap verdi: Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, (itiraf edersiniz ki) O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. 24 (Firavun) etrafında bulunanlara: İşitiyor musunuz? dedi. 25 Musa dedi ki: O, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. 26 Firavun: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi. 27 Musa devamla şunu söyledi: Şayet aklınızı kullansanız (anlarsınız ki), O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. 28 Firavun: Benden başkasını tanrı edinirsen, andolsun ki seni zindanlıklardan ederim! dedi. 29 Musa: Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? dedi. 30 Firavun: Doğru söyleyenlerden isen, haydi getir onu! diye karşılık verdi. 31 Bunun üzerine Musa asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ apaçık koca bir yılan (oluvermiş)! 32 Elini de (koynundan) çıkardı; o da seyredenlere bembeyaz görünen (nur saçan bir şey oluvermiş)! 33 Firavun, çevresindeki ileri gelenlere: Bu, dedi, doğrusu çok bilgili bir sihirbaz! 34 Sizi sihiriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? 35 Dediler ki: Onu ve kardeşini eğle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder; 36 Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. 37 Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde biraraya getirildi. 38 Halka: Siz de toplanıyor musunuz (haydi hemen toplanın), denildi. 39 (Firavun´un adamları:) Eğer üstün gelirlerse, herhalde sihirbazlara uyarız, dediler. 40 Sihirbazlar geldiklerinde Firavun´a: Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır değil mi? dediler. 41 Firavun cevap verdi: Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de olacaksınız. 42 Musa onlara: Ne atacaksanız atın! dedi. 43 Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve: Firavun´un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz, dediler. 44 Sonra Musa asâsını attı; bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuveriyor! 45 (Bunu görünce) sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 46 (47-48) «Âlemlerin Rabbine, Musa ve Harun´un Rabbine iman ettik» dediler. 47 (47-48) «Âlemlerin Rabbine, Musa ve Harun´un Rabbine iman ettik» dediler. 48 Firavun, (kızgınlık içinde) dedi ki: Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha! Demek ki size sihiri öğreten büyüğünüzmüş o! Ama şimdi (size yapacağımı görecek ve) bileceksiniz: Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım! 49 «Zararı yok, dediler, (nasıl olsa) biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.» 50 «Biz, ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.» 51 Musa´ya: Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünkü takip edileceksiniz, diye vahyettik. 52 Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi: 53 «Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır.» 54 «(Böyle iken) kesinkes bizi öfkelendirmişlerdir.» 55 «Biz ise, elbette uyanık (ve yekvücut) bir cemaatız.» (diyor ve dedirtiyordu). 56 (57-58) Ama (sonunda) biz onları (Firavun ve kavmini), bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık. 57 (57-58) Ama (sonunda) biz onları (Firavun ve kavmini), bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık. 58 Böylece, bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. 59 Derken (Firavun ve adamları) gün doğumunda onların ardına düştüler. 60 İki topluluk birbirini görünce, Musa´nın adamları: İşte yakalandık! dediler. 61 Musa: Asla! dedi, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir. 62 Bunun üzerine Musa´ya: Asân ile denize vur! diye vahyettik. (Vurunca deniz) derhal yarıldı (on iki yol açıldı), her bölük koca bir dağ gibi oldu. 63 Ötekilerini de oraya yaklaştırdık. 64 Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. 65 Sonra ötekilerini suda boğduk. 66 Şüphesiz bunda bir ibret vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir. 67 Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 68 (Resûlüm!) Onlara İbrahim´in haberini de naklet. 69 Hani o, babasına ve kavmine: Neye tapıyorsunuz? demişti. 70 «Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz» diye cevap verdiler. 71 İbrahim: Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? 72 Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? 73 Şöyle cevap verdiler: Hayır, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. 74 (75-76) İbrahim dedi ki: İyi ama, ister sizin, ister önceki atalarınızın; neye taptığınızı (biraz olsun) düşündünüz mü? 75 (75-76) İbrahim dedi ki: İyi ama, ister sizin, ister önceki atalarınızın; neye taptığınızı (biraz olsun) düşündünüz mü? 76 İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabbi (benim dostumdur); 77 Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O´dur. 78 Beni yediren, içiren O´dur. 79 Hastalandığım zaman bana şifa veren O´dur. 80 Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O´dur. 81 Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O´dur. 82 Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. 83 Bana, sonra gelecekler içinde, iyilikle anılmak nasip eyle! 84 Beni, Naîm cennetinin vârislerinden kıl. 85 Babamı da bağışla (ona tevbe ve iman nasip et). Çünkü o sapıklardandır. 86 (İnsanların) dirilecekleri gün, beni mahcup etme. 87 O gün, ne mal fayda verir ne de evlât. 88 Ancak Allah´a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur). 89 (O gün) cennet, takvâ sahiplerine yaklaştırılır. 90 Cehennem de azgınlara apaçık gösterilir. 91 (92-93) Onlara: Allah´tan gayrı taptıklarınız hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerine (olsun) yardımları dokunuyor mu? denilir. 92 (92-93) Onlara: Allah´tan gayrı taptıklarınız hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerine (olsun) yardımları dokunuyor mu? denilir. 93 (94-95) Artık onlar, o azgınlar ve İblis orduları, toptan oraya tepetaklak (cehenneme) atılırlar. 94 (94-95) Artık onlar, o azgınlar ve İblis orduları, toptan oraya tepetaklak (cehenneme) atılırlar. 95 Orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler: 96 Vallahi, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. 97 Çünkü biz sizi âlemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. 98 Bizi ancak o günahkârlar saptırdı. 99 (100-101) Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var, ne de yakın bir dostumuz. 100 (100-101) Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var, ne de yakın bir dostumuz. 101 Ah keşke bizim için (dünyaya) bir dönüş daha olsa da, müminlerden olsak! 102 Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 103 Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 104 Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. 105 Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: (Allah´a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 106 Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 107 Artık Allah´a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 108 Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 109 Onun için, Allah´tan korkun ve bana itaat edin. 110 Onlar şöyle cevap verdiler: Sana düşük seviyeli kimseler tâbi olup dururken, biz sana iman eder miyiz hiç! 111 Nuh dedi ki: Onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. 112 Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz! 113 Ben iman eden kimseleri kovacak değilim. 114 Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. 115 Dediler ki: Ey Nuh! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, taşlanmışlardan olacaksın! 116 Nuh: Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla suçladı. 117 Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. 118 Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri, o dolu geminin içinde (taşıyarak) kurtardık. 119 Sonra da geri kalanları suda boğduk. 120 Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 121 Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 122 Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 123 Kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: (Allah´a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 124 Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 125 Artık Allah´a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 126 Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 127 Siz her yüksek yere bir alâmet dikerek eğleniyor musunuz? 128 Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? 129 Yakaladığınız zaman, zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? 130 Artık Allah´tan korkun ve bana itaat edin. 131 (132-134) Bildiğiniz şeyleri size veren, size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden (Allah´a karşı gelmek)ten sakının. 132 (132-134) Bildiğiniz şeyleri size veren, size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden (Allah´a karşı gelmek)ten sakının. 133 (132-134) Bildiğiniz şeyleri size veren, size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden (Allah´a karşı gelmek)ten sakının. 134 Doğrusu sizin hakkınızda muazzam bir günün azabından endişe ediyorum. 135 (Onlar) şöyle dediler: Sen öğüt versen de, vermesen de bizce birdir. 136 Bu, öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. 137 Biz azaba uğratılacak da değiliz. 138 Böylece onu yalancılıkla suçladılar; biz de kendilerini helâk ettik. Doğrusu bunda büyük bir ibret vardır; ama çokları iman etmezler. 139 Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 140 Semûd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 141 Kardeşleri Sâlih onlara şöyle demişti: (Allah´a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 142 Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 143 Artık Allah´a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 144 Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 145 (146-148) Siz burada, bahçelerin, pınarların içinde; ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız (sanırsınız)? 146 (146-148) Siz burada, bahçelerin, pınarların içinde; ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız (sanırsınız)? 147 (146-148) Siz burada, bahçelerin, pınarların içinde; ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız (sanırsınız)? 148 (Böyle sanıp) dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz (oyup yapıyorsunuz). 149 Artık Allah´tan korkun ve bana itaat edin. 150 (151-152) Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın. 151 (151-152) Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın. 152 Dediler ki: Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! 153 Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir. 154 Salih: İşte (mucize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir, dedi. 155 Ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir. 156 Buna rağmen onlar deveyi kestiler; ama pişman da oldular. 157 Bunun üzerine onları azap yakaladı. Doğrusu bunda, büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 158 Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 159 Lût kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 160 Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: (Allah´a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 161 Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 162 Artık Allah´a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 163 Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 164 (165-166) Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz! 165 (165-166) Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz! 166 Onlar şöyle dediler: Ey Lût! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, sürgün edilmişlerden olacaksın! 167 Lût: Doğrusu, dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim! 168 Rabbim! Beni ve ailemi, onların yapageldiklerinden (vebalinden) kurtar. 169 Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. 170 Ancak bir kocakarı müstesna. O, geride kalanlardan (oldu). 171 Sonra diğerlerini helâk ettik. 172 Üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki... Uyarılanların (fakat yola gelmeyenlerin) yağmuru ne de kötü! 173 Elbet bunda büyük bir ibret vardır; fakat çokları iman etmezler. 174 Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 175 Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. 176 Şuayb onlara şöyle demişti: (Allah´a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 177 Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 178 Artık Allah´a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 179 Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 180 Ölçüyü tastamam yapın, (insanların hakkını) eksik verenlerden olmayın. 181 Doğru terazi ile tartın. 182 İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. 183 Sizi ve önceki nesilleri yaratan (Allah)tan korkun. 184 Onlar şöyle dediler: Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! 185 Sen de, ancak bizim gibi bir beşersin. Bil ki, biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. 186 Şayet doğru sözlülerden isen, üstümüze gökten azap yağdır. 187 Şuayb: Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi. 188 Velhasıl onu yalancı saydılar da, kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Gerçekten o, muazzam bir günün azabı idi! 189 Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 190 Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 191 Muhakkak ki o (Kur´an) âlemlerin Rabbinin indirmesidir. 192 (193-195) (Resûlüm!) Onu Rûhu´l-emîn (Cebrail) uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir. 193 (193-195) (Resûlüm!) Onu Rûhu´l-emîn (Cebrail) uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir. 194 (193-195) (Resûlüm!) Onu Rûhu´l-emîn (Cebrail) uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir. 195 O, şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır. 196 Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir? 197 (198-199) Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu onlara o okusaydı, yine ona iman etmezlerdi. 198 (198-199) Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu onlara o okusaydı, yine ona iman etmezlerdi. 199 (200-201) Onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. Onun için, acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. 200 (200-201) Onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. Onun için, acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. 201 İşte bu (azap) onlara, kendileri farkında olmadan, ansızın geliverecektir. 202 O zaman: Bize (iman etmemiz için) mühlet verilir mi acaba? diyeceklerdir. 203 (Durmadan mucize talebiyle) onlar bizim azabımızı mı çarçabuk istiyorlardı? 204 (205-206) Ne dersin! Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak, sonra tehdit edilmekte oldukları (azap) başlarına gelse! 205 (205-206) Ne dersin! Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak, sonra tehdit edilmekte oldukları (azap) başlarına gelse! 206 Faydalandırıldıkları nimetler onlara hiç yarar sağlamayacaktır. 207 (208-209) Biz hiçbir memleketi, öğüt vermek üzere (gönderdiğimiz) uyarıcıları (peygamberleri) olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. 208 (208-209) Biz hiçbir memleketi, öğüt vermek üzere (gönderdiğimiz) uyarıcıları (peygamberleri) olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. 209 O´nu (Kur´an´ı) şeytanlar indirmedi. 210 Bu onlara düşmez; zaten güçleri de yetmez. 211 Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. 212 O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun! 213 (Önce) en yakın akrabanı uyar. 214 Sana uyan müminlere (merhamet) kanadını indir. 215 Şayet sana karşı gelirlerse de ki: Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım. 216 Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. 217 O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor. 218 Secde edenler arasında dolaşmanı da (görüyor). 219 Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O´dur. 220 Şeytanların ise kime ineceğini size haber vereyim mi? 221 Onlar, günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. 222 Bunlar, (şeytanlara) kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. 223 Şairler(e gelince), onlara da sapıklar uyarlar. 224 (225-226) Onların her vâdide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? 225 (225-226) Onların her vâdide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? 226 Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah´ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, hangi dönüşe (hangi akıbete) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. 227

keyboard_arrow_up