kuran.com

Saffat Suresi

  • (1-4) Saf saf dizilmişlere, toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki, ilâhınız birdir. 1 (1-4) Saf saf dizilmişlere, toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki, ilâhınız birdir. 2 (1-4) Saf saf dizilmişlere, toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki, ilâhınız birdir. 3 (1-4) Saf saf dizilmişlere, toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki, ilâhınız birdir. 4 O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de doğuların Rabbidir. 5 Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik. 6 Ve (gökyüzünü) itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. 7 Onlar, artık mele-i a´lâ´ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar. 8 Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. 9 Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder. 10 Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız (insanlar) mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. 11 Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar. 12 Kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar. 13 Bir mucize görseler alay ederler. 14 Bu ancak açık bir büyüdür, derler. 15 «Gerçekten biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, diriltileceğiz?» 16 «İlk atalarımızda mı (diriltilecek)?» 17 De ki: Evet, hem de hor ve hakir olarak (diriltileceksiniz). 18 O (diriltme) korkunç bir sesten ibaret olacak, o anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar. 19 (Durumu gören kâfirler:) Eyvah bize! Bu ceza günüdür, derler. 20 İşte bu, yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür. 21 (22-24) (Allah, meleklerine emreder:) Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah´tan başka tapmış oldukları putlarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler! 22 (22-24) (Allah, meleklerine emreder:) Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah´tan başka tapmış oldukları putlarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler! 23 (22-24) (Allah, meleklerine emreder:) Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah´tan başka tapmış oldukları putlarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler! 24 Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? 25 Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. 26 (İşte bu duruma düştükleri vakit) onlardan bir kısmı, diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. 27 (Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler. 28 (29-30) (Ötekiler de:) «Bilâkis, derler, siz inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yok. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz.» 29 (29-30) (Ötekiler de:) «Bilâkis, derler, siz inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yok. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz.» 30 «Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz (hak ettiğimiz cezayı) mutlaka tadacağız.» 31 «Biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık.» 32 Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar. 33 İşte biz, suçlulara böyle yaparız. 34 Çünkü onlara: Allah´tan başka tanrı yoktur, denildiği zaman kibirle direnirlerdi. 35 «Mecnun bir şair için biz tanrılarımızı bırakacak mıyız?» derlerdi. 36 Hayır! O, gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı. 37 Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız. 38 Çekeceğiniz ceza yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir. 39 (Bu azaptan) Ancak Allah´ın hâlis kulları istisnâ edilecek. 40 (41-44) Bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Naîm cennetlerinde karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde kendilerine ikram edilir. 41 (41-44) Bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Naîm cennetlerinde karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde kendilerine ikram edilir. 42 (41-44) Bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Naîm cennetlerinde karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde kendilerine ikram edilir. 43 (41-44) Bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Naîm cennetlerinde karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde kendilerine ikram edilir. 44 Onlara pınardan (doldurulmuş) kadehler dolaştırılır. 45 Berraktır, içenlere lezzet verir. 46 O içkide ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar. 47 Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş, iri gözlü eşler vardır. 48 Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. 49 İşte o zaman, birbirlerine dönerek (dünyadaki hallerini) soracaklar. 50 İçlerinden biri: «Benim, bir arkadaşım vardı» der. 51 (52-53) Derdi ki: Sen de (dirilmeye) inananlardan mısın? Biz ölüp kemik, sonra da toprak haline geldiğimiz zaman (diriltilip) cezalanacak mıyız? 52 (52-53) Derdi ki: Sen de (dirilmeye) inananlardan mısın? Biz ölüp kemik, sonra da toprak haline geldiğimiz zaman (diriltilip) cezalanacak mıyız? 53 (54-55) (O zât, dünyâda geçmiş olan hâdiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teâlâ orada bulunanlara:) Siz işin gerçeğine vâkıf mısınız? dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü. 54 (54-55) (O zât, dünyâda geçmiş olan hâdiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teâlâ orada bulunanlara:) Siz işin gerçeğine vâkıf mısınız? dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü. 55 (56-57) «Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de (cehenneme) getirilenlerden olurdum» dedi. 56 (56-57) «Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de (cehenneme) getirilenlerden olurdum» dedi. 57 (58-61) Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur. Çalışanlar, böylesi bir kurtuluş için çalışsın. 58 (58-61) Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur. Çalışanlar, böylesi bir kurtuluş için çalışsın. 59 (58-61) Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur. Çalışanlar, böylesi bir kurtuluş için çalışsın. 60 (58-61) Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur. Çalışanlar, böylesi bir kurtuluş için çalışsın. 61 (62-63) Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan) kıldık. 62 (62-63) Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan) kıldık. 63 Zira o, cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. 64 Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. 65 (Cehennemdekiler) ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar. 66 Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için, kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. 67 Sonra kesinlikle onların dönüşü, çılgın ateşe olacaktır. 68 (69-70) Kuşkusuz onlar atalarını dalâlette buldular da peşlerinden koşup gittiler. 69 (69-70) Kuşkusuz onlar atalarını dalâlette buldular da peşlerinden koşup gittiler. 70 Andolsun ki, onlardan önce eski milletlerin çoğu dalâlete düştü. 71 Kuşkusuz, biz onlara uyarıcılar göndermiştik. 72 Uyarılanların âkıbetinin ne olduğuna bir bak! 73 Allah´ın ihlâslı kulları müstesna. 74 Andolsun, Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz! 75 Kendisini ve ailesini büyük felâketten kurtardık. 76 Biz yalnız Nuh´un soyunu kalıcı kıldık. 77 Sonradan gelenler içinde ona iyi bir nam bıraktık 78 Bütün âlemlerde Nuh´a selam olsun! 79 İşte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. 80 Zira o, bizim inanmış kullarımızdan idi. 81 Nihayet ötekileri (inanmayanları) suda boğduk. 82 Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh´un) milletinden idi. 83 Çünkü Rabbine kalb-i selîm ile geldi. 84 Hani o, babasına ve kavmine: Siz kime kulluk ediyorsunuz? demişti. 85 Allah´tan başka bir takım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz? 86 O halde âlemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir? 87 Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. 88 Ben hastayım, dedi. 89 Ona arkalarını dönüp gittiler. 90 (91-92) Yavaşça putlarının yanına vardı. (Oraya konmuş yemekleri görünce:) Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. 91 (91-92) Yavaşça putlarının yanına vardı. (Oraya konmuş yemekleri görünce:) Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. 92 Bunun üzerine, yanlarına gelip sağ eliyle vurdu (kırıp geçirdi.) 93 (Putperestler) koşarak İbrahim´e geldiler. 94 (95-96) İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı, dedi. 95 (95-96) İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı, dedi. 96 Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın! dediler. 97 Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık. 98 (99-100) (Oradan kurtulan İbrahim:) Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver, dedi. 99 (99-100) (Oradan kurtulan İbrahim:) Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver, dedi. 100 İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. 101 Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi. 102 (103-106) Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır, diye seslendik. 103 (103-106) Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır, diye seslendik. 104 (103-106) Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır, diye seslendik. 105 (103-106) Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır, diye seslendik. 106 (107-111) Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim´e selam! dedik. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır. 107 (107-111) Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim´e selam! dedik. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır. 108 (107-111) Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim´e selam! dedik. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır. 109 (107-111) Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim´e selam! dedik. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır. 110 (107-111) Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim´e selam! dedik. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır. 111 (112-113) Sâlihlerden bir peygamber olarak O´na (İbrahim´e) İshak´ı müjdeledik. Kendisini ve İshak´ı mübarek (kutlu ve bereketli) eyledik. Lâkin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak. 112 (112-113) Sâlihlerden bir peygamber olarak O´na (İbrahim´e) İshak´ı müjdeledik. Kendisini ve İshak´ı mübarek (kutlu ve bereketli) eyledik. Lâkin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak. 113 Andolsun biz Musa´ya da Harun´a da nimetler verdik. 114 Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. 115 Kendilerine yardım ettik de galip gelen onlar oldu. 116 Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı (Tevrat´ı) verdik. 117 Her ikisini de doğru yola ilettik. 118 (119-120) Sonra gelenler içinde, Musa ve Harun´a selam olsun, diye (iyi bir nam) bıraktık. 119 (119-120) Sonra gelenler içinde, Musa ve Harun´a selam olsun, diye (iyi bir nam) bıraktık. 120 Doğrusu biz, iyileri böylece mükâfatlandırırız. 121 Şüphesiz, ikisi de mümin kullarımızdandı. 122 İlyas da şüphe yok ki, peygamberlerdendi. 123 (124-126) (İlyas) milletine: (Allah´a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah´ı bırakıp da Ba´l´e mi taparsınız? demişti. 124 (124-126) (İlyas) milletine: (Allah´a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah´ı bırakıp da Ba´l´e mi taparsınız? demişti. 125 (124-126) (İlyas) milletine: (Allah´a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah´ı bırakıp da Ba´l´e mi taparsınız? demişti. 126 (127-128) Bunun üzerine İlyas´ı yalanladılar. Onun için Allah´ın ihlâslı kulları müstesna; onların hepsi (cehenneme) götürüleceklerdir. 127 (127-128) Bunun üzerine İlyas´ı yalanladılar. Onun için Allah´ın ihlâslı kulları müstesna; onların hepsi (cehenneme) götürüleceklerdir. 128 (129-130) Sonra gelenler içinde, kendisine bir ün bıraktık, «İlyas´a selâm!» dedik. 129 (129-130) Sonra gelenler içinde, kendisine bir ün bıraktık, «İlyas´a selâm!» dedik. 130 Şüphesiz biz, iyileri işte böyle mükâfatlandırırız. 131 Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı. 132 Lût da elbette peygamberlerdendi. 133 (134-136) Geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında, Lût´u ve ailesinin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini yok ettik. 134 (134-136) Geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında, Lût´u ve ailesinin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini yok ettik. 135 (134-136) Geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında, Lût´u ve ailesinin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini yok ettik. 136 (137-138) (Ey insanlar!) Elbette siz de sabah ve akşam onlara uğruyorsunuz. Hâla akıllanmayacak mısınız? 137 (137-138) (Ey insanlar!) Elbette siz de sabah ve akşam onlara uğruyorsunuz. Hâla akıllanmayacak mısınız? 138 Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. 139 Hani o, dolu bir gemiye binip kaçmıştı. 140 Gemide olanlarla karşılıklı kur´a çektiler de kaybedenlerden oldu. 141 Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. 142 (143-144) Eğer Allah´ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. 143 (143-144) Eğer Allah´ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. 144 Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık. 145 Ve üstüne (gölge yapması için) kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik. 146 Onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. 147 Sonunda ona iman ettiler, bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık. 148 Putperestlere sor: Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? 149 Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? 150 (151-152) Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar; «Allah doğurdu» diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. 151 (151-152) Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar; «Allah doğurdu» diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. 152 Allah, kızları oğullara tercih mi etmiş! 153 (154-156) Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? 154 (154-156) Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? 155 (154-156) Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? 156 Doğru sözlülerden iseniz, kitabınızı getirin! 157 Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Andolsun, cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. 158 Allah, onların isnat edegeldiklerinden yücedir, münezzehtir. 159 Allah´ın ihlâsa erdirilmiş kulları müstesnadır (onlar azap görmeyeceklerdir). 160 (161-163) Sizler ve taptığınız şeyler! Hiçbiriniz, cehenneme girecek kimseden başkasını Allah´a karşı azdırıp saptıramazsınız. 161 (161-163) Sizler ve taptığınız şeyler! Hiçbiriniz, cehenneme girecek kimseden başkasını Allah´a karşı azdırıp saptıramazsınız. 162 (161-163) Sizler ve taptığınız şeyler! Hiçbiriniz, cehenneme girecek kimseden başkasını Allah´a karşı azdırıp saptıramazsınız. 163 (164-166) (Melekler şöyle derler:) Bizim her birimiz için, bilinen bir makam vardır. Şüphesiz biz, orada sıra sıra dururuz ve şüphesiz Allah´ı tesbih ederiz. 164 (164-166) (Melekler şöyle derler:) Bizim her birimiz için, bilinen bir makam vardır. Şüphesiz biz, orada sıra sıra dururuz ve şüphesiz Allah´ı tesbih ederiz. 165 (164-166) (Melekler şöyle derler:) Bizim her birimiz için, bilinen bir makam vardır. Şüphesiz biz, orada sıra sıra dururuz ve şüphesiz Allah´ı tesbih ederiz. 166 (167-169) Putperestler: Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı, mutlaka Allah´ın ihlâslı kulları olurduk! diyorlardı. 167 (167-169) Putperestler: Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı, mutlaka Allah´ın ihlâslı kulları olurduk! diyorlardı. 168 (167-169) Putperestler: Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı, mutlaka Allah´ın ihlâslı kulları olurduk! diyorlardı. 169 İşte şimdi onu inkâr ettiler. Ama ileride bileceklerdir! 170 Andolsun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir: 171 Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. 172 Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. 173 Onun için sen bir süreye kadar onlara aldırma. 174 Onların halini gör, onlar da görecekler. 175 Azabımızı acele mi istiyorlar? 176 Azap yurtlarına indiğinde, uyarılanların (fakat yola gelmeyenlerin) sabahı ne kötü olur! 177 Sen bir zamana kadar onlara aldırma. 178 Onların halini gör, onlar da göreceklerdir. 179 Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. 180 Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun! 181 Âlemlerin Rabbi olan Allah´a da hamd olsun! 182

keyboard_arrow_up