kuran.com

İnsikak Suresi

  • (1-2) Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman, 1 (1-2) Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman, 2 (3-5) Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip O´na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır). 3 (3-5) Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip O´na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır). 4 (3-5) Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip O´na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır). 5 Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O´na varacaksın. 6 Kimin kitabı sağından verilirse, 7 Kolay bir hesapla hesaba çekilecek; 8 Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. 9 (10-13) Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal mülk sebebiyle) şımarmıştı. 10 (10-13) Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal mülk sebebiyle) şımarmıştı. 11 (10-13) Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal mülk sebebiyle) şımarmıştı. 12 (10-13) Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal mülk sebebiyle) şımarmıştı. 13 O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. 14 Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu. 15 (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. 16 (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. 17 (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. 18 (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. 19 Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? 20 Onlar kendilerine Kur´an okununca secde de etmezler. 21 Aksine, kâfirler yalanlıyorlar. 22 Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir. 23 (Resûlüm!) Onlara acı azabı müjdele! 24 İman edip sâlih amel işleyenler başkadır; onlar için arkası kesilmeyen bir mükâfat vardır. 25

keyboard_arrow_up