kuran.com

Yakub Aleyhisselâm

    30- Hazret-i Yakub, İshak aleyhisselâm`ın oğludur. Lâkabı "İsrail" olduğundan oğullarına ve torunlarına "Beni İsrail (İsrail Oğulları)" denmiştir.

    Hazret-i İshak`dan sonra, yerine peygamber olarak Kenan ilinde kalmıştı. Sonradan Mısır`a gitmiş ve orada vefat etmiştir. Oradan da vasiyeti üzerine, dedesi, Hazret-i İbrahim`in gömülü bulunduğu "Halilürrahman" kasabasındaki mağaraya taşınmıştır.
keyboard_arrow_up