kuran.com

Namazların Farzları, Şartları, Rükünleri

  19- Namazların farzları on ikidir. Bunlardan altısı, daha namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlardır ki, şunlardır:

  1) Hadesten taharet,

  2) Necasetten taharet,

  3) Setr-i avret,

  4) Kıbleye yönelmek,

  5) Vakit,

  6) Niyet.

  Diğer altısı da, namazın başlangıcından itibaren bulunması gereken farzlardır ve şunlardır:

  1) İftitah (namaza girme) tekbiri,

  2) Kıyam,

  3) Kıraat,

  4) Rükû,

  5) Sücud,

  6) Kaide-i ahire (son oturuş).

  Bunlara da "Namazın rükünleri" denir. Bunlar namazın aslını ve temelini teşkil ederler.

  20- Yukarda sayılan on iki farzdan başka, namazda "Tadil-i Erkan"a riayet edilmesi, İmam Ebû Yusuf ile üç İmama göre, farz olduğu gibi, namazlardan kendi iradesi ile çıkmak da İmam Azam`a göre bir farzdır. Buna "Huruç bisun`ihi = Kendi isteği ile çıkmak" denir. Bunlarla namazın rükünleri sekiz olmuş olur. Bunlar da sırası ile açıklanacaktır.
keyboard_arrow_up