kuran.com

Kur`an`ın Nasıl Bir İlâhi Kitab Olduğu

  46- Kur`an-ı Kerîm, yukarda da söylediğimiz gibi, Yüce Allah`ın yeryüzüne şeref veren en kutsal kitabıdır. Bu öyle bir kitabdır ki, insanlar ancak onun gösterdiği yolda yürüdükleri takdirde mutluluğa kavuşurlar ve Allah`ın rızasına ererler. İnsanlar arasında her türlü iyi duygular ilerleyip yükselmeye başlar, kardeşlik ve beraberlik meydana gelir.

  Kur`an-ı Kerîm`in hem manası ve hem de lafızları Allah`dandır. Yüce Allah`ın vahyi iledir. Vahy Cibril-i Emin aracılığı ile peygamberimize olmuştur. Onun için Yüce Kur`an`ın manası ile amel edilir. Kur`an müslümanların değişmez kanunudur. Lafızları da bir ibadet olmak üzere okunur, onunla sevab kazanılır. Bu lafızlar sayesinde Kur`an`ın manası anlaşılır, ruhlara tesir eder ve onunla Allah`ın rızası kazanılır.

  47- Kur`an-ı Kerîm hiç bir kitaba benzemez. Onun manasını hiç kimse değiştiremez, lafzının yerine başka bir söz konamaz ve hiç bir tercüme de Kur`an hükmünü alamaz.

  Kur`an-ı Kerîm ebedî kalacak bir mucizedir. Bunun edebî inceliklerine, güzel ifadesine ve taşıdığı manalara bir nihayet yoktur. Bütün insanlar ve cinler bir araya toplansa, en kısa bir sûresinin bile benzerini yapamazlar. Bu bakımdan da Kur`an-ı Kerîm asırlardan beri bütün aleme meydan okumaktadır. Edebî sanat ve kabiliyetlerine güvenen nice kimseler, onun kısa bir sûresinin benzerini yapmaktan aciz kalmışlardır. Buna güçleri yetmediğini de kabullenmişlerdir. Bu durum da Kur`an`ın Allah`ın bir mucizesi olduğuna en sağlam ve değişmez bir delildir.

  48- Kur`an-ı Kerîm`in ruhlar üzerindeki tesirine gelince, buna da bir nihayet yoktur. Kur`an-ı Kerîm`in ayetlerini güzelce anlayarak okuyan ve dinleyen temiz kalbli insan, kendinden geçer. dimağında pek çok yüksek duygular uyanır ve ruhu maneviyat alemine yükselir. O manevî duygunun tesirinden de gözlerinden yaş dökülmeye başlar.

  Bir bahar mevsiminde yağan yağmurların ve parlayan güneş ışınlarının kurumuş olan bitkileri canlandırması gibi, Kur`an-ı Kerîm`in ifadeleri de anlayışlı kalbler üzerinde çok daha büyük tesirler yapar. Gönüllere yeni bir hayat ve ferahlık verir. Böylece insanı hem dünyasından, hem de ahiretinden haberdar eder, sonsuz bir varlığa ve mutluluğa kavuşturur.

  "Biz Kur`an`dan mü`minlere şifa ve rahmet indiriyoruz." (İsra: 82)
keyboard_arrow_up