kuran.com

Hac İle Umrenin Mahiyetleri

    1- Hac, lûgatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kasdında bulunmaktır. Din deyiminde ise: "Arafat`da özel vaktinde bir mikdar durmaktan ve ondan sonra Kâbe-i Muazzama`yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret yapmaktan ibarettir. Hac yapan kimseye Hâcc (Hacı) denir. Bunun çoğulu "Hüccac"dır.

    2- Umre, lûgatta ziyaret manasınadır. Din deyiminde: "Kâbe-i Muazzama`yı tavaftan ve Safa ile Merve denilen iki yer arasında sa`y etmekten (koşar gibi gidip gelmekten) ibarettir. Bunun için belli bir zaman yoktur. Senenin her mevsiminde yapılabilir. Yalnız Arefe günü ile Kurban bayramının dört gününde yapılması mekruhtur. Ramazan ayında yapılması mendubdur.

    3- Umre, müekked bir sünnettir. Bunu yapan kimseye "Mutemir" denir. Farz olan hacca, Hacc-ı Ekber denildiği gibi, umreye de "Hacc-ı Asgar" denilir. Bununla beraber Arefe günü cumaya raslayan bir farz hacca da "Hacc-ı Ekber" denilmektedir.

    (Umre, İmam Malik`e göre de bir müekked sünnettir. Fakat İmam Şafiî`ye göre, ömürde bir defa hemen yerine getirilmesi gerekmeyen bir farz-ı ayndır. Hanbelî`lere göre, hemen yerine getirilmesi gereken bir farzdır.)
keyboard_arrow_up