kuran.com

Hadis

HADİS: Abdullah İbnu Mes`ud (ra) bize iki hadis rivayet etti. Bunlardan biri Hz. Peygamber (sav)`den di, diğeri de kendisinden. Dedi ki: "Mü`min günahını şöyle görür: "O, sanki üzerine her an düşme tehlikesi olan bir dağın dibinde oturmaktadır. Dağ düşer mi diye korkar durur. Facir ise, günahı burnunun üzerinden geçen bir sinek gibi görür" İbnu Mes`ud bunu söyledikten sonra eliyle, şöyle diyerek, burnundan sinek kovalar gibi yapmıştır. Sonra dedi ki: "Ben Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini duydum: "Allah, mü`min kulunun tevbesinden, tıpkı şu kimse gibi sevinir: "Bir adam hiç bitki bulunmayan, ıssız, tehlikeli bir çölde, beraberinde yiyeceğini ve içeceğini üzerine yüklemiş olduğu bineği ile birlikte seyahat etmektedir. Bir ara (yorgunluktan) başını yere koyup uyur. Uyandığı zaman görür ki, hayvanı başını alıp gitmiştir. Her tarafta arar ve fakat bulamaz. Sonunda aç, susuz, yorgun ve bitap düşüp: "Hayvanımın kaybolduğu yere dönüp orada ölünceye kadar uyuyayım" der. Gelip ölüm uykusuna yatmak üzere kolunun üzerine başını koyup uzanır. Derken bir ara uyanır. Bir de ne görsün! Başı ucunda hayvanı durmaktadır, üzerinde de yiyecek ve içecekleri. İşte Allah`ın, mü`min kulunun tevbesinden duyduğu sevinç, kaybolan bineğine azığıyla birlikte kavuşan bu adamın sevincinden fazladır." Müslim`in bir rivayetinde şu ziyade var: "(Sonra adam sevincinin şiddetinden şaşırarak şöyle dedi: "Ey Allah`ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim"

FASIL: TEVBE İLE İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Tevbe

RAVİ: Haris İbnu Süveyd

KAYNAK: Buhari, Da`avat 4; Müslim, 3, (2744); Tirmizi, Kıyamet 50, (2499, 2500)

HADİS: Saffan İbnu Assal el-Muradi (ra) bize, Resulullah (sav)`in şöyle söylediğini rivayet etti: "Mağrib cihetinde bir kapı vardır. Bu kapının genişliği veya bunun genişliği binekli bir kimsenin yürüyüşüyle kırk veya yetmiş senedir. Allah o kapıyı arz ve semaları yarattığı gün yarattı, işte bu kapı, güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe için açıktır."

FASIL: TEVBE İLE İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Tevbe

RAVİ: Zirrü`bnü Hubeyş

KAYNAK: Tirmizi, Da`avat 102, (3529)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim güneş batıdan doğmazdan evvel tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder."

FASIL: TEVBE İLE İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Tevbe

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Müslim, Zikr 43, (2703)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Son nefesini vermedikçe Allah, kulun tevbesini kabul eder."

FASIL: TEVBE İLE İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Tevbe

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Tirmizi, Da`avat 103, (3531); İbnu Mace, Zühd 30, (4253)

HADİS: Hz. Peygamber (s)a buyurdular ki: "Aziz ve Celil olan Allah, gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Gece günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için de gündüz elini açar, bu hal, güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir" Burada "el", Allah`ın ihsan ve fazlından kinayedir.

FASIL: TEVBE İLE İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Tevbe

RAVİ: Ebu Musa

KAYNAK: Müslim, Tevbe 32, (2760)

keyboard_arrow_up