kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Kitabullah hakkında şahsi re`yi ile söz ederse, isabet bile etse hatadadır." (Rezin şu ilavede bulunmuştur: "Kim re`yi ile söz eder de hata ederse küfre düşer.")

FASIL: TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA

KONU: Tefsirden Sakınmaya Dair

RAVİ: Cündeb

KAYNAK: Ebu Davud, İlm, 5 (3652); Tirmizi, Tefsir 1, (2953)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Kur`an hakkında ilme dayanmadan söz ederse ateşteki yerini hazırlasın."

FASIL: TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA

KONU: Tefsirden Sakınmaya Dair

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Tirmizi, Tefsir 1, (2951)

HADİS: Yine Tirmizi`nin bir rivayetinde şöyle buyrulmuştur: "Benim hakkımda da bildiğiniz dışında sözden kaçının. Kim bana bile bile yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın. Kim de Kur`an hakkında re`yi ile söz ederse ateşteki yerini hazırlasın."

FASIL: TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA

KONU: Tefsirden Sakınmaya Dair

KAYNAK: Tirmizi, Tefsir 1, (2952)

HADİS: Mescide uğramıştım, gördüm ki halk, zikri terkedip malayani konulara dalmış, konuşuyor. Hz. Ali (ra)`ye çıkıp durumdan haberdar ettim. Bana: "Doğru mu söylüyorsun, öyle mi yapıyorlar?" dedi, Ben: "Ben Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işittim: "Haberiniz olsun bir fitne çıkacak!" Ben hemen sordum: "Bundan kurtuluş yolu nedir Ey Allah`ın Resulü?" Buyurdu ki: "Allah`ın Kitabı (na uymak)dır. O`nda sizden önceki (milletlerin ahvaliyle ilgili) haber, sizden sonra (kıyamete kadar) gelecek fitneler ve kıyamet ahvali ile ilgili haberler mevcut. Ayrıca sizin aranızda (iman-küfür, itaat-isyan, haram-helal vs. nevinden) cereyan edecek ahvalin de hükmü var. O, hak ile batılı ayırdeden ölçüdür. O`nda herşey ciddidir, gayesiz bir kelam yoktur. Kim akılsızlık edip, O`na inanmaz ve O`nunla amel etmezse, Allah onu helak eder. Kim O`nun dışında hidayet ararsa Allah onu saptırır.O Allah`ın sağlam ipidir. O, hikmetli olan zikirdir, O dosdoğru yoldur. O, kendine uyan hevaları koymaktan, kendisini (kıraat eden) delilleri iltibastan korur. Alimler ona doyamazlar. Onun çokça tekrarı usanç vermez, tadım eksiltmez. İnsanı hayretlere düşüren mümtaz yönleri son bulmaz, tükenmez, O öyle bir kitaptır ki, cinler işittikleri zaman şöyle demekten kendilerini alamadılar: "Biz, hiç duyulmadık bir tilavet dinledik. Bu doğruya götürmektedir, biz onun (Allah kelamı olduğuna) inandık" (Cin, 1). Kim ondan haber getirirse doğru söyler. Kim onunla amel ederse ücrete mazhar olur. Kim onunla hüküm verirse adaletle hükmeder. Kim ona çağrılırsa, doğru yola çağrılmış olur. Ey A`ver, bu güzel kelimeleri öğren."

FASIL: TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA

KONU: Kur`an`ın Faziletine Dair

RAVİ: Haris el-A`ver

KAYNAK: Tirmizi, Sevabu`l-Kur`an 14, 2908

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir grup, Kitabullah`ı okuyup ondan ders almak üzere Allah`ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah`ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte anar."

FASIL: TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA

KONU: Kur`an`ın Faziletine Dair

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Salat 349, 1455

keyboard_arrow_up