kuran.com

Hadis

HADİS: Ben Mescid-i Nebevi`de namaz kılıyordum. Resulullah (sav) beni çağırdı. Fakat (namazda olduğum için) icabet edemedim. Sonra yanına gelerek: "Ey Allah`ın Resulü namaz kılıyordum (bu sebeple cevap veremedim diye özür beyan ettim). Bana: "Allahu Teala Kitabında: "Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi çağırdıkları zaman hemen icabet edin" buyurmuyor mu?" (Enfal, 24) dedi ve arkasından ilave etti: "Sen mescidden çıkmazdan önce, sana Kur`an-ı Kerim`in (sevabca) en büyük süresini öğreteyim mi?" dedi ve elimden tuttu. Mescidden çıkacağı sırada ben: "Sana en büyük sureyi öğreteceğim" dememiş miydiniz? dedim. Bana: "O sure Elhamdü lillahi Rabbi`l Alemin`dir (ki namazlarda tekrar tekrar okunan) yedi ayet (es-Seb`u`l-Mesani) ve bana verilen yüce Kur`an`dır" buyurdu.

FASIL: TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR

KONU: Fatiha Suresi

RAVİ: Ebu Said İbnu`l-Mualla

KAYNAK: Buhari, Tefsir 1; Nesai, İftitah 26; Ebu Davud, Vitr 15

HADİS: Hz. Peygamber (sav), Ubey İbnu Ka`b (ra)`a uğradı. O namaz kılıyordu... devamını yukandaki gibi aynen kaydetti. Ancak şu ziyade var: "Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zü`l-Celal`e yemin ederim ki, Allah, Fatihanın bir mislini ne Tevrat`ta, ne İncil`de, ne Zebur`da, ne de Furkan`da indirmemiştir. O (namazlarda) tekrarla okunan yedi ayet ve bana ihsan edilen yüce Kur`an`dır." (Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Nesai`nin yine Ebu Hüreyre`den yaptığı bir rivayette: "O (Fatiha süresi) benimle kulum arasında taksim edilmiştir. Kuluma istediği verilmiştir" ziyadesi vardır)

FASIL: TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR

KONU: Fatiha Suresi

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Tirmizi, Sevabu`l-Kur`an 1, (2878)

HADİS: Cibril (a.s.), Hz. Peygamber (sav)`in yanında otururken yukarıda kapı sesine benzer bir ses işitti. Başını göğe doğru kaldırdı. Cibril(a.s) dedi ki: "İşte gökten bir kapı açıldı, bugüne kadar böyle bir kapı asla açılmamıştır Derken oradan bir melek indi. Cibril (a.s.) tekrar konuştu: "İşte arza bir melek indi, şimdiye kadar bu melek hiç inmemiştir. Melek selam verdi ve Hz. Peygamber (sav)`e: "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar, senden önce başka hiçbir peygambere verilmemişlerdi: Onların biri Fatiha Süresi, diğeri de Bakara Süresi`nin son kısmı. Onlardan okuduğun her harfe mukabil sana mutlaka büyük sevap verilecektir" dedi.

FASIL: TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR

KONU: Fatiha Suresi

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Müslim, Müsafirin 254; Nesai, İftihah 25.

HADİS: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: (Fatiha`da geçen) el-mağdub aleyhim (Allah`ın gazabına uğrayanlar) Yahudilerdir, ed-dallin (sapıtanlar) da Hıristiyanlar`dır"

FASIL: TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR

KONU: Fatiha Suresi

RAVİ: Adiyy İbnu Hatim

KAYNAK: Tirmizi, Tefsir 2, (2957)

HADİS: Hz. Peygamber (sav)`i işittim, diyordu ki: "Kur`an-ı Kerim`i okuyun. Zira Kur`an, kendini okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir." Zehraveyn`i yani Bakara ve Al-i İmran surelerini okuyun! Çünkü onlar kıyamet günü, iki bulut veya iki gölge veya saf tutmuş iki grup kuş gibi gelecek, okuyucularını müdafaa edeceklerdir. Bakara suresini okuyun! Zira onu okumak berekettir. Terki ise pişmanlıktır. Onu tahsil etmeye sihirbazlar muktedir olamazlar." (Bir rivayette şu ziyade mevcuttur: Bir rekatta, secdeden önce, bir kul onu okur, sonra da Allah`tan birşey isterse Allah istediğini mutlaka verir.")

FASIL: TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR

KONU: Bakara Suresi

RAVİ: Ebu Ümame

KAYNAK: Müslim, Müsafirin, 252, (804)

keyboard_arrow_up