kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) hep perşembe günleri yola çıkardı. Perşembe dışında yola çıktığı nadirdi.

FASIL: SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ

KONU: Yola (Sefere) Çıkış Günü

RAVİ: Kab İbnu Malik

KAYNAK: Ebu Davud, Cihad 84, (2605); Buhari, Cihad 103

HADİS: Resulullah (sav) şöyle dua ederdi: "Allah`ım, ümmetime erkenciliği mübarek kıl." Nitekim, Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bir seriyye veya bir ordu göndereceği zaman, onu günün erken saatinde yola çıkarırdı. (Sahr tüccardı, o da ticarete günün ilk saatinde çıkardı. Böylece zengin oldu ve malı arttı.)

FASIL: SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ

KONU: Yola (Sefere) Çıkış Günü

RAVİ: Sahr İbnu Vedda el-Gamidi

KAYNAK: Ebu Davud, Cihad 85 (2606); Tirmizi, Büyu 6, (1212)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdi."

FASIL: SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ

KONU: Yol Arkadaşı

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Cihad 135; Tirmizi, Cihad 4, (1673)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir.Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez."

FASIL: SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ

KONU: Yol Arkadaşı

RAVİ: Said İbnu`l- Müseyyeb

KAYNAK: Muvatta, İsti`zan 36, (2, 978)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir atlı bir şeytandır, iki atlı iki şeytandır, üç atlı bir gruptur."

FASIL: SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ

KONU: Yol Arkadaşı

RAVİ: Amr İbnu Şuayb an Ebihi an Ceddihi

KAYNAK: Muvatta, İsti`zan 25, (2, 978); Ebu Davud, Cihad 86, (2607); Tirmizi, Cihad 4, (1674)

keyboard_arrow_up