kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Temiz şeylerinden kim ne tasadduk ederse -ki Allah sadece temizi kabul eder- Rahman onu sağ eliyle alır -ki O`nun her iki eli de sağdır- bu sadaka bir tek hurma bile olsa. O, Rahman`ın avucunda dağdan daha iri oluncaya kadar büyür, tıpkı sizin bir tayı veya bir boduğu büyütmeniz gibi (O da sadakanızı büyütür)."

FASIL: SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ

KONU: Sadaka Ve Nafakanın Fazileti

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Zekat 8; Müslim, Zekat 63, (1014); Muvatta, Sadakat 1, (2, 995); Tirmizi, Zekat 28, (661); Nesai, Zekat 48, (5, 57); İbnu Mace, 28, (1842)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir adam boş bir arazide giderken bulut içinden gelen bir ses işitti: "Falancanın bahçesini sula!" diyordu. O bulut uzaklaşarak suyunu bir ketire (kayalığa) boşalttı. Derken oradaki sel yollarından biri bu suların tamamını akıtmaya başladı. Adamda suyun istikametini takiben yürüdü. Bir müddet sonra, suyu bahçesine çevirmek üzere elinde bir kürek, çalışan bir adam gördü. Ona: "Ey Allah`ın kulu ismin ne?"diye sordu. "Falan" dedi. Bu isim, adamın buluttan işittiği isimdi. Bu sefer o sordu: "Ben sana şu suyu getiren buluttan bir ses işitmiştim, senin ismini söyleyerek "Falanın bahçesini sula!" diyordu. Sen bahçede ne yapıyorsun?" "Madem ki sordun söyleyeyim. Ben bu bahçeden çıkan mahsule nezaret ederim. Ondan çıkan mahsulün, üçte birini tasadduk ederim. Üçte birini ben ve ailem yeriz, üçte birini de bahçeye iade ederim" dedi.

FASIL: SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ

KONU: Sadaka Ve Nafakanın Fazileti

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Müslim, Zühd 45, (2984)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir dirhem, yüzbin dirhemi geçmiştir." "Bu nasıl olur, ey Allah`ın Resulü?" diye sordular. Şu cevabı verdi. "Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan daha iyisini tasadduk etti. Diğeri ise, malının yanına varıp, malından yüzbin dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti."

FASIL: SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ

KONU: Sadaka Ve Nafakanın Fazileti

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Nesai, Zekat 49, (5, 59)

HADİS: Ravinin anlattığına göre, kendisine bir dilenci gelmiş o da dilenciye sormuştur: "Allah`tan başka ilah olmadığına ve Muhammed (sav)`in O`nun elçisi olduğuna şehadet ediyor musun?" Adam, "Evet!" deyince tekrar sormuştur. "Oruç tutuyor musun?" Adam tekrar "Evet!" demiştir. Bunun üzerine İbnu Abbas: "Sen istedin, isteyenin bir hakkı vardır. Bizim de isteyene vermek, üzerimize vazifedir" der ve ona bir elbise verir. Sonra ilaveten der ki: "Resulullah (sav)`ı işittim şöyle demişti: "Bir müslümana elbise giydiren her müslüman mutlaka Allah`ın hıfzı altındadır, ta o giydirdiğinden bir parça onun üzerinde bulundukça."

FASIL: SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ

KONU: Sadaka Ve Nafakanın Fazileti

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Tirmizi, Kıyamet 42, (2485)

HADİS: Bir bedevi gelerek: "Ey Allah`ın Resulü! Bana hicretten haber ver!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Vay sana! O ağır bir iştir. Senin develerin var mı?" dedi. Adam, "Evet!" deyince: "Zekatlarını veriyor musun?" diye sordu. Adam yine "Evet!" deyince: Ö"yleyse sen o uzaklarda kal ve çalış, zira Allah senin amelinden hiçbir şeyi eksiltmeyecektir" buyurdu.

FASIL: SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ

KONU: Sadaka Ve Nafakanın Fazileti

RAVİ: Ebu Said

KAYNAK: Buhari, Zekat 36, Edeb 95; Müslim, İmaret 87, (1865); Ebu Davud, Cihad 1, (2477); Nesai, Bey`a 11, (7, 144)

keyboard_arrow_up