kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zaman yaklaşınca, mü`minin rüyası, neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen mü`minin rüyası, peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzdür." Buhari`nin rivayetinde şu ziyade var: "Peygamberlikten cüz olan şey yalan olamaz."

FASIL: RÜYA TABİRİ BÖLÜMÜ

KONU: Rüya Ve Rüya Adabına Dair

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Ta`bir 26; Müslim, Rüya 8, (2263); Tirmizi, Rüya 1, (2271); Ebu Davud, Edeb 96, (5019)

HADİS: Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işitmiştir: "Rüya Allah`tan dır. Hulm (sıkıntılı rüya) şeytandandır. Öyle ise, sizden biri, hoşuna gitmeyen kötü bir rüya (hulm) görecek olursa sol tarafına tükürsün ve ondan Allah`a istiaze etsin (sığınsın). (Böyle yaparsa şeytan) kendisine asla zarar edemiyecektir."

FASIL: RÜYA TABİRİ BÖLÜMÜ

KONU: Rüya Ve Rüya Adabına Dair

RAVİ: Ebu Katede

KAYNAK: Buhari, Tıbb 39, Bed`ü`l-Halk 11, Ta`bir3, 4, 10, 14, 46; Müslim, Rüya 5, (2262); Muvatta, 1, (2, 957); Tirmizi, Rüya 4, (2288); Ebu Davud, Edeb 96, (5021)

HADİS: Resulullah (sav) şöyle buyurur: "Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim suretime giremez."

FASIL: RÜYA TABİRİ BÖLÜMÜ

KONU: Rüya Ve Rüya Adabına Dair

RAVİ: Enes

KAYNAK: Buhari, Tabir 2, 10; Müslim, Rüya 10, (2266); Muvatta, Rüya 1, (2, 956)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü`minin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur. Anlatılacak olursa hemen düşer."

FASIL: RÜYA TABİRİ BÖLÜMÜ

KONU: Rüya Ve Rüya Adabına Dair

RAVİ: Ebu Rezin el-Ukeyli Lakit İbnu Amir İbni Sabire

KAYNAK: Tirmizi, Rü`ya 6, (2279, 2280); Ebu Davud, Edeb 96, (5020)

HADİS: Mü`minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür.

FASIL: RÜYA TABİRİ BÖLÜMÜ

KONU: Rüya Ve Rüya Adabına Dair

RAVİ: Ebu Said

KAYNAK: Buhari, Ta`bir 4; Muvatta, 1, (2,956)

keyboard_arrow_up