kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahman`dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır."

FASIL: RAHMET BÖLÜMÜ

KONU: Merhametli Olmaya Teşvik

RAVİ: Abdullah İbnu Amr İbni`l-As

KAYNAK: Tirmizi, Birr 16, (1925); Ebu Davud, Edeb 66, (4941)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz."

FASIL: RAHMET BÖLÜMÜ

KONU: Merhametli Olmaya Teşvik

RAVİ: Cerir İbnu Abdillah el-Beceli

KAYNAK: Buhari, Tevhid 2, Edeb 27; Müslim, Fedail 66, (2319); Tirmizi, Birr 16, (1923)

HADİS: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Merhamet, ancak şaki`mn (ebedi hüsrana uğrayanın) kalbinden çıkarılabilir."

FASIL: RAHMET BÖLÜMÜ

KONU: Merhametli Olmaya Teşvik

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Tirmizi, Birr 16, (1924); Ebu Davud, Edeb 66, (4942)

HADİS: Resulullah (sav) (bir gün), Hasan İbnu Ali (ra)`yi öpmüş idi. Bu sırada yanında bulunan Akra` İbnu Habis, (sanki bunu tuhaf karşıladı ve:) "Benim on tane çocuğum var. Fakat onlardan hiçbirini öpmedim" dedi, Resulullah (sav) ona bakıp: "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" buyurdu. [Rezin ilave etti: "(Resulullah (sav) şunu da söyledi:) "Allah siz(in kalbiniz)den merhameti çıkardı ise ben ne yapabilirim?"]

FASIL: RAHMET BÖLÜMÜ

KONU: Merhametli Olmaya Teşvik

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Edeb 18; Müslim, Fedail 65, (2318); Tirmizi, Birr 12, (1912); Ebu Davud, Edeb 156, (5218)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah celle şanühu mahlukatın olmasına hükmettiği zaman -Müslim`in rivayetinde: "Allah mahlukatı yarattığı zaman"- yanında bulunan, Arş`ın gerisindeki bir kitaba şunu yazdı: "Muhakkak ki rahmetim gazabıma galebe çalmıştır." (Buhari`nin bir diğer rivayetinde: "Rahmetim gazabıma galebe çaldı" denmiştir. Buhari ve Müslim`in bir rivayetlerinde: "(Rahmetim) gazabımı geçti" denmiştir.)

FASIL: RAHMET BÖLÜMÜ

KONU: Allah (cc)`ın Rahmeti

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Tevhid 15,22, 28, 55, Bedi`ül`-Halk 1; Müslim, Tevbe 14, (2751); Tirmizi, Da`avat 109, (3537)

keyboard_arrow_up