kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ademoğlunun her ameli katlanır. (Zira Cenab-ı Hakk`ın bu husustaki sünneti şudur): "Hayır ameller en az on misliyle yazılır, bu yediyüz misline kadar çıkar. Allah Teala Hazretleri (bir hadis-i kudside) şöyle buyurmuştur: "Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu (dilediğim gibi) mükafaatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terketti." "Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (haluf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur."

FASIL: ORUÇ BÖLÜMÜ

KONU: Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti

RAVİ: Ebu Hüreyre

HADİS: Bir rivayette de şöyle buyrulmuştur: "Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum!" desin (ve ona bulaşmasın)."

FASIL: ORUÇ BÖLÜMÜ

KONU: Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti

KAYNAK: Buhari, Savm 2, 9, Libas 78; Müslim, Sıyam 164, (1161); Muvatta, Sıyam 58, (1, 310); Ebu Davud, Savm 25, (2363); Tirmizi, Savm 55, (764); Nesai, Sıyam 41, (2,160-161); İbnu Mace, Sıyam 1, (1638), Edeb 58, (3823)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar."

FASIL: ORUÇ BÖLÜMÜ

KONU: Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Tirmizi, Cihad 3, (1624)

HADİS: Ey Allah`ın Resulü dedim, bana öyle bir amel emret ki (yaptığım takdirde) Allah beni mükafaatlandırsın." "Sana" dedi, "orucu tavsiye ederim, zira onun bir eşi yoktur."

FASIL: ORUÇ BÖLÜMÜ

KONU: Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti

RAVİ: Ebu Ümame

KAYNAK: Nesai, Sıyam 43, (4,165)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez." (Tirmizi`nin rivayetinde şu ziyade var: "Oraya kim girerse ebediyyen susamaz.")

FASIL: ORUÇ BÖLÜMÜ

KONU: Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti

RAVİ: Sehl İbnu Sa`d es-Saidi

KAYNAK: Buhari, Savm 4, Bed`ü`l-Halk 9; Müslim, Sıyam 166, (1152); Nesai, Sıyam 43, (4,168); Tirmizi, Savm 55, (765)

keyboard_arrow_up