kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Sizden hiç kimse, maruz kaldığı bir zarar sebebiyle ölümü temenni etmesin. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetini hissederse, bari şöyle söylesin: "Rabbim, hakkımda hayat hayırlı ise yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al!"

FASIL: ÖLÜMÜ TEMENNİ BÖLÜMÜ

KONU: Ölümü Temenni Hakkında

RAVİ: Enes

KAYNAK: Buhari, Merda 19, Da`avat 30; Müslim, Zikr 10, (2680); Tirmizi, Cenaiz 3, (971); Ebu Davud, Cenaiz 13, (3108, 3109); Nesai, Cenaiz 1, (4, 3)

HADİS: Habbab İbnu Eret (ra)`in yanına girmiştim. Karnından yedi yeri dağlatmıştı. Bana: "Eğer Resulullah (sav) ölümü taleb etmekten bizi men etmeseydi mutlaka onu taleb ederdim" dedi.

FASIL: ÖLÜMÜ TEMENNİ BÖLÜMÜ

KONU: Ölümü Temenni Hakkında

RAVİ: Kays İbnu Ebi Hazım

KAYNAK: Nesai, Cengiz 2, (4, 4); Buhari, Merda 19, Da`avat 30, Rikak 7, Temenni 6; Müslim, Zikr 12, (2681)

keyboard_arrow_up