kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sa) buyurdular ki: "Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah`a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikahlanacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir."

FASIL: NİYET VE İHLAS BÖLÜMÜ

KONU: Niyet Ve İhlas Hakkında

RAVİ: Ömer

KAYNAK: Buhari, Bed`ü`l-Vahy 1, Itk 6, Menakıbu`l-Ensar 45, Nikah 5, Eyman 23, Hiyel 1; Müslim, İmaret 155, (1907); Ebu Davud, Talak 11, (2201); Tirmizi, Fedailu`l-Cihad 16, (1647); Nesai, Taharet 60, (1, 59, 60)

HADİS: Resulullah (sa) buyurdular ki: "Allah bir kavme azap indirdi mi, o azab, kavmin içinde bulunan herkese isabet eder. Sonra, (kıyamet gününde) herkes niyetlerine [ve amellerine] göre diriltilirler."

FASIL: NİYET VE İHLAS BÖLÜMÜ

KONU: Niyet Ve İhlas Hakkında

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Fiten 19; Müslim, Sıfatu`l-Cenne 84, (2879)

HADİS: Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim kırk sabah Allah`a ihlaslı olursa, kalbinden lisanına hikmet çeşmeleri akmaya başlar." [Rezin tahric etmiştir. Hadis Hılyetu`l-Evliya`da Ebu Eyyüb el-Ensari`den merfu olarak kaydedilmiştir, (5, 189); keza hadisi Camiu`s-Sagir`de de bulmaktayız (Feyzu`l-Kadir 6, 43)]

FASIL: NİYET VE İHLAS BÖLÜMÜ

KONU: Niyet Ve İhlas Hakkında

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Rezin

keyboard_arrow_up