kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şu üç şeyde armağan vardır: Deve yarışı veya at yarışı veya ok yarışı."

FASIL: MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ

KONU: Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Cihad 67, (2574); Tirmizi, Cihad 22, (1700); Nesai, Hayl 14, (6, 226, 227)

HADİS: Resulullah (sav) atı antremana tabi tutar, (sonra da) onunla yarışa katılırdı.

FASIL: MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ

KONU: Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Ebu Davud, Cihad 67, (2577)

HADİS: Resulullah (sav) atlar arasında yarışma yaptırdı. Hedefte, beş yaşına basanları tafdil etti.

FASIL: MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ

KONU: Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Ebu Davud, Cihad 67, (2576)

HADİS: Resullullah (sav), antrenmanlı atı el-Hafya`dan Seniyyetul-Veda`ya kadar koşturdu. Antrenmanlı olmayanı da Seniyyetü`l-Veda`dan Bern Zürayk Mescidi`ne kadar koşturdu.

FASIL: MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ

KONU: Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Salat 41, Cihad 56, 57, 58, İ`tisam 16; Müslim, İmaret 95, (1870); Muvatta, Cihad 45, (2, 467, 468); Ebu Davud, Cihad 67, (2575); Tirmizi, Cihad 22, (1699); Nesai, Hayl 13, (6, 226)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, iki at arasına, geçeceğinden emin olunmayan bir üçüncü at dahil ederse, bu kumar olmaz. Kim de geçeceğinden emin olunan atı dahil ederse bu kumar olur."

FASIL: MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ

KONU: Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Cihad 69, (2579)

keyboard_arrow_up