kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir gece misafir olmak müslümanın hakkıdır. Kim, (bir ev sahibinin) avlusunda sabahlarsa, ağırlanma masrafı, (ev sahibi) üzerine bir borç olur. (Misafir) dilerse o hakkını alır, dilerse terkeder (almaz)."

FASIL: MİSAFİRLİK (ZİYAFET) BÖLÜMÜ

KONU: Misafirlik (Ziyafet)

RAVİ: Ebu Kerime

KAYNAK: Ebu Davud, Et`ime 5, (3750)

HADİS: Bir başka rivayette Resulullah (sav)`ın şöyle söylediği kaydedilmiştir: "Kim bir cemaate misafir olur ve fakat misafir, (ağırlanmaktan) mahrum kalırsa -ona yardım, her müslüman üzerine hak (bir vazife) olması hasebiyle- bir gecelik (ağırlanma) masrafını o cemaatin ekininden ve malından alır."

FASIL: MİSAFİRLİK (ZİYAFET) BÖLÜMÜ

KONU: Misafirlik (Ziyafet)

KAYNAK: Ebu Davud, Et`ime 5, (3751)

HADİS: Resulullah (sav)`a dedim ki: "Siz, bizi (sefere) gönderiyorsunuz. Bir yere vardığımız zaman, ahalisi ihtiyaçlarımızı görmezlerse ne yapmalıyız?" (Resulullah bize) şu cevabı verdiler: "Bir kavme inince, onlar misafire davranılması gereken muameleyi size de yaparlarsa ikramlarını kabul edin. Aksi takdirde, misafire yapmaları gereken ikram kadarını onlardan (zorla da olsa) alın."

FASIL: MİSAFİRLİK (ZİYAFET) BÖLÜMÜ

KONU: Misafirlik (Ziyafet)

RAVİ: Ukbe İbnu Amir

KAYNAK: Buhari, Edeb 85, Mezalim 18; Müslim, Lukata 17, (1727); Ebu Davud, Et`ime 5, (3752); Tirmizi, Siyer 32, (1589)

HADİS: "Ey Allah`ın Resulü" dedim, "ben bir adama uğrasam, o beni ağırlamasa, sonra o bana uğrasa ben ona yaptığını yapayım mı?" "Hayır" dedi, "sen onu ağırla!" Bir gün Resulullah (sav) beni eskimiş bir elbise içerisinde görmüştü. "Senin malın yok mu (da böyle giyiniyorsun)?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, [sığır, at, köle] her maldan verdi!" dedim. "öyleyse" buyurdular, "üzerinde görülmelidir!"

FASIL: MİSAFİRLİK (ZİYAFET) BÖLÜMÜ

KONU: Misafirlik (Ziyafet)

RAVİ: Avf İbnu Malik el-Eşca`i

KAYNAK: Tirmizi, Birr 63, (2007)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır."

FASIL: MİSAFİRLİK (ZİYAFET) BÖLÜMÜ

KONU: Misafirlik (Ziyafet)

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Et`ime 5, (3749)

keyboard_arrow_up