kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav)`a bir kadın gelerek: "Ey Allah`ın Resulü," dedi. "Sana nefsimi bağışlamaya geldim." Aleyhissalatu vesselam kadına şöyle bir nazar edip sonra tepeden tırnağa gözden geçirdi, bir de sabit baktı ve sonunda (hiçbirşey söylemeden) başını yere eğdi. Kadın, Resulullah (sav)`ın hakkında hiç bir hükme varmadığını görünce oturdu. Derken bir adam doğrulup: "Ey Allah`ın Resulü! Sizin ona ihtiyacınız yoksa onu bana nikahlayın!"dedi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Yanında (buna mehir olarak verecek) bir şeyler var mı?" diye sordu. Adam: "Vallahi yok ey Allah`ın Resulü!" deyince: "Ailene git, bir şeyler bulabilecek misin bir bak." dedi. Adam gitti ve az sonra geri geldi: "Hayır, vallahi ey Allah`ın Resulü hiç bir şey bulamadım!" dedi. Resulullah tekrar: "İyi bak, demirden bir yüzük de mi yok!" buyurdu. Adam tekrar gidip yine geri geldi ve: "Hayır! Vallahi ya Resulullah, demirden bir yüzük bile yok! Ancak işte şu izarım var, yarısı onun olsun" dedi. Sehl der ki: "Adamın ridası yoktu" Aleyhissalatu vesselam: "İzarın ne işe yarar? Onu sen giyecek olsan onun üzerinde birşey olmayacak, şayet o giyecek olsa senin üzerinde bir şey kalmayacak!" buyurdular. Bunun üzerine adam oturdu. Epey bir müddet oturduktan sonra, kalktı. Resulullah (sav) onun döndüğünü görünce, geri çağırılmasını söyledi. Adamı çağırdılar. "Kur`an`dan ne biliyorsun (hangi sureler ezberinde?)" diye sordu. Adam: "Şu şu sureleri biliyorum!" diye bildiklerini saydı. Yani sen bunları ezbere okuyor musun?" diye tekrar sordu. Adam: "Evet!" deyince, Resulullah (sav): "Haydi git, ben kadını sana temlik ettim" buyurdu. (Bir rivayette: "Kur`an`dan bildiklerinen öğretmen) mukabilinde onu sana nikahladım" buyurdu)

FASIL: MEHİR BÖLÜMÜ

KONU: Mehrin Miktarı

RAVİ: Sehl İbnu Sa`d es-Saidi

KAYNAK: Buhari, Nikah 6, 32, 35, 37, 40,44, 50, 51, Vekale 9, Fedailu`l-Kur`an 21, 22, Libas 49; Müslim, Nikah 76, (1425); Muvatta, Nikah 8, (2, 626); Ebu Davud, Nikah 31, (2111); Tirmizi, Nikah 22, (1114); Nesai, Nikah 62, (6,113)

HADİS: Ebu Davud da kaydedilen bir Ebu Hureyre rivayetinde: "Kalk buna yirmi ayet öğret, o senin hanımındı" denmiştir.

FASIL: MEHİR BÖLÜMÜ

KONU: Mehrin Miktarı

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Nikah 30-31, (2110-2112)

HADİS: Yine Ebu Davud`un Cabir`den yaptığı bir diğer rivayette: "Resulullah: "Kim mehir olarak bir avuç kavud veya hurma verirse kadını kendine helal kılmış olur" buyurmuştur.

FASIL: MEHİR BÖLÜMÜ

KONU: Mehrin Miktarı

RAVİ: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

KAYNAK: Ebu Davud, Nikah 30-31, (2110-2112)

HADİS: Abdullah İbnu Amir babasından naklediyor; "Beni Fezare`den bir kadın bir çift ayakkabı mehir mukabilinde evlendi. Resulullah (sav): "Nefsin ve malın için bir çift ayakkabıya razı mısın?" diye sordu. Kadın: "Evet!" dedi. Resulullah (sav), bu evliliğe müsaade etti."

FASIL: MEHİR BÖLÜMÜ

KONU: Mehrin Miktarı

RAVİ: Abdullah İbnu Amir İbni Rebia

KAYNAK: Ebu Davud, Nikah 30-31, (2110-2112); Tirmizi, Nikah 21, (1113)

HADİS: Ebu Talha, Ümmü Süleym (ra)`le evlendi. Aralarındaki mehir müslüman olmaktı. Ümmü Süleym, Ebu Talha`dan önce müslüman olmuştu. Ebu Talha, Ümmü Süleym`i istetince, Ümmü Süleym: "Ben müslüman oldum, sen de müslüman olursan evlenirim" dedi. Bunun üzerine o da müslüman oldu. Ümmü Süleym`in mehir olarak istediği şey müslüman olması idi.

FASIL: MEHİR BÖLÜMÜ

KONU: Mehrin Miktarı

RAVİ: Enes

KAYNAK: Nesai, Nikah 63, (2,114)

keyboard_arrow_up