kuran.com

Hadis

HADİS: Babası (ra)`ndan anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bizimle müşrikler arasındaki fark, kalansuveler üzerindeki sarıklardır."

FASIL: LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ

KONU: Giyim Ve Kıyafet

RAVİ: Muhammed İbnu Rükane

KAYNAK: Ebu Davud, Libas 24, (4078); Tirmizi, Libas 47, (1785)

HADİS: Babası (ra)`ndan anlatıyor: "Resulullah (sav): "Sarık sarın da ilminiz ziyadeleşsin!" buyurdular. Ravi devamla der ki: "Hz. Ali (ra) da: "Sarıklar Arapların taçlarıdır" buyurdular. [Hadis, Teysir`de Ebu Davud`a nisbet edilmiş ise de, onda mevcut delildir. Camiu`s-Sağir (1,555)`de mevcuttur.]

FASIL: LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ

KONU: Giyim Ve Kıyafet

RAVİ: Ebu`l-Müleyh

HADİS: Resulullah (sav) başına sarık sardığı zaman, ucunu iki omuzu arasından sarkıtırdı.

FASIL: LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ

KONU: Giyim Ve Kıyafet

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Tirmizi, Libas 12, (1736)

HADİS: Resulullah (sav) bana bir sarık sardı, onu önümden ve arkamdan birkaç parmak sarkıttı.

FASIL: LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ

KONU: Giyim Ve Kıyafet

RAVİ: Abdurrahman İbnu Avf

KAYNAK: Ebu Davud, Libas 24, (4079)

HADİS: Resulullah (sav)`ı gördüm, üzerinde siyah bir sarık vardı, iki ucunu omuzunun arasından sarkıtmıştı.

FASIL: LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ

KONU: Giyim Ve Kıyafet

RAVİ: Amr İbnu Hureys

KAYNAK: Müslim, Hacc 453, (1359); Ebu Davud, Libas 24, (4077); Nesai, Zinet 109, (8, 211)

keyboard_arrow_up