kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şu Kur`an`ı muhafazaya itina gösterin. Muhammed`in nefsini kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal`e kasem olsun Kur`an-ı Kerimin (hafızalardan) kaçması, develerin bağlarından boşanıp kaçmasından daha kolaydır."

FASIL: KUR`AN`IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ

KONU: Tilavete Teşvik

RAVİ: Ebu Musa

KAYNAK: Buhari, Fedailu`l-Kur`an 23; Müslim, Salatu`l-Müsafirin 231 (791)

HADİS: Resulullah`ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir: "Kur`an-ı Kerim`i ezberlemiş olan kimse, bağlı devesi olan kimse gibidir, bu adam devesine itina gösterirse onu elinde tutar, salıverirse deve çeker gider."

FASIL: KUR`AN`IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ

KONU: Tilavete Teşvik

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Fedailu`l-Kur`an 23; Müslim, Salatu`l-Müsafirin 226, (789); Muvatta, Kur`an, 4, (1,202); Nesai, Salat 37, (2, 154)

HADİS: Aramızda bedevi ve gayr-ı Arapların da bulunduğu bir cemaatte Kur`an okuyorduk. Resulullah (sav) yanımıza geldi. "Okuyun," dedi. "Her okuyuş güzeldir. Öyle kimseler gelecek ki, onlar, Kur`an`ın kelime ve lafızlarını, ok yapılacak çubuğun düzlenmesi gibi düzleyecekler. Ondan elde edilecek ücreti ahirete bırakmayıp dünyada alacaklar."

FASIL: KUR`AN`IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ

KONU: Tilavete Teşvik

RAVİ: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

KAYNAK: Ebu Davud, Salat 139, (830)

HADİS: Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kur`an-ı Kerim`i sesinizle güzelleştirin."

FASIL: KUR`AN`IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ

KONU: Tilavet Adabı

RAVİ: Bera İbnu`l-Azib

KAYNAK: Ebu Davud, Salat 355, (1468); Nesai, Salat 83, (2, 179, 180); İbnu Mace, İkamet 176, (1342)

HADİS: Resulullah (sav) mescidde i`tikaf`a girmişti. Cemaatin Kur`an`ı cehri olarak okuduklarını işitti. Perdeyi aralayıp şöyle seslendi: "Bilin ki, herkes Rabbine hususi şekilde münacaatta bulunuyor, birbirinizi (seslerinizle) rahatsız etmeyin. Biriniz okurken (veya namazda iken) diğerinin kıraatini bastırmasın."

FASIL: KUR`AN`IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ

KONU: Tilavet Adabı

RAVİ: Ebu Said

KAYNAK: Ebu Davud, Salat 315, (1332)

keyboard_arrow_up