kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim korkarsa akşam karanlığında yol alır. Kim akşam karanlığında yol alırsa hedefine varır. Haberiniz olsun Allah`ın malı pahalıdır, haberiniz olsun Allah`ın malı cennettir."

FASIL: KORKU BÖLÜMÜ

KONU: Korku Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Tirmizi, Kıyamet 19, (2452)

HADİS: Resulullah (sav) ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen sordu: "Kendini nasıl buluyorsun?" "Ey Allah`ın Resulü, Allah`tan ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum" diye cevap verdi. Resulullah (sav) da şu açıklamayı yaptı: "Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümid ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar."

FASIL: KORKU BÖLÜMÜ

KONU: Korku Hakkında

RAVİ: Enes

KAYNAK: Tirmizi, Cenaiz 11, (983); İbnu Mace, Zühd 31, (4261)

HADİS: Ben Resulullah (sav)`ı ciddi bir şekilde, küçük dili görünecek derecede güldüğünü görmedim. O, sadece tebessüm ederdi. (Buhari`nin bir rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "Resulullah (sav) bir bulut görecek olsa bu yüzünden bilinirdi. Ben (bir seferinde): "Ey Allah`ın Resulü, halk bir bulut görecek olsa, yağmur getirebilir ümidiyle sevinir, halbuki sen bir bulut gördüğünde üzüldüğünü yüzünden okuyorum, sebebi nedir?" diye sordum. Bana şu cevabı verdi: "Ey Aişe! Bunda bir azab bulunmadığı hususunda bana kim te`minat verebilir? Nitekim geçmişte bir kavm rüzgarla azaba uğratılmıştır. O kavim azabı gördükleri vakit "Bu gördüğümüz, bize yağmur getirecek bir buluttur" demişlerdi.)

FASIL: KORKU BÖLÜMÜ

KONU: Korku Hakkında

RAVİ: Aişe

KAYNAK: Buhari, Tefsir, Ahkaf 2, Edeb 68; Müslim, İstiska 16, (899); Ebu Davud, Edeb 113, (5098, 5099); Tirmizi, Tefsir, Ahkaf (3254)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben sizin görmediğinizi görür, işitmediğinizi işitirim. Nitekim sema uğuldadı, uğuldamak da ona hak oldu. Semada dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur, her tarafta Allah`a secde için alnını koymuş bir melek vardır. Allah`a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az güler, çok ağlardınız, yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz, yollara, çöllere dökülür, (belanızı defetmesi için) Allah`a yalvar yakar olurdunuz." Ebu Zerr (ra) ilave etti: "Keşke sökülen bir ağaç olsaydım."

FASIL: KORKU BÖLÜMÜ

KONU: Korku Hakkında

RAVİ: Ebu Zerr el-Gıffari

KAYNAK: Tirmizi, Zühd 9, (2313); İbnu Mace, Zühd 19, (ll90)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü`min, Allah indindeki ukubeti bilseydi, cennetten ümidini keserdi. Eğer kafir Allah`ın rahmetini bilse idi, cennetten ümidini kesmezdi. [Rezin ilavesidir. Hadise Müslim tahric etmiştir: Tevbe 23, (2755); Keza, Tirmizi de tahric etmiştir: Da`avat 108, (3536)]

FASIL: KORKU BÖLÜMÜ

KONU: Korku Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Rezin

keyboard_arrow_up