kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nefsim kudret elinde olan Zat-ı Zülcelal`e yemin ederim! Meryem oğlu İsa`nın, aranıza (bu şeriatle hükmedecek) adaletli bir hakim olarak ineceği, istavrozları kırıp, hınzırları öldüreceği, cizyeyi (Ehl-i Kitap`tan) kaldıracağı vakit yakındır. O zaman, mal öylesine artar ki, kimse onu kabul etmez; tek bir secde, dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olur." Sonra Ebu Hureyre der ki: "Dilerseniz şu ayeti okuyun. (Mealen): "Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölümünden önce O`nun (İsa`nın) hak peygamber olduğuna iman etmesin. Kıyamet gününde ise İsa onlar aleyhine şahitlik edecektir" (Nisa 159).

FASIL: KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ

KONU: Kıyamet Alametleri

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Büyu 102, Mezalim 31, Enbiya 49; Müslim, İman 242, (155); Ebu Davud, Melahim 14, (4324); Tirmizi, Fiten 54, (2234)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ümmetimden bir grup, hak için muzaffer şekilde mücadeleye kıyamet gününe kadar devam edecektir. O zaman İsa İbnu Meryem de iner. Bu Müslümanların reisi: "Gel bize namaz kıldır!" der. Fakat Hz. İsa aleyhisselam: "Hayır!" der, "Allah`ın bu ümmete bir ikramı olarak siz birbirinize emirsiniz!"

FASIL: KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ

KONU: Kıyamet Alametleri

RAVİ: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

KAYNAK: Müslim, İman 247

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Dünyanın tek günlük ömrü bile kalmış olsa Allah o günü uzatıp, benden bir kimseyi o günde gönderecek." İbnu Mes`ud: "Resulullah yahut da şöyle buyurmuştu der: "...Ehl-i beytimden birisi, ki bu zatın ismi benim ismime uyar, babasının ismi de babamın ismine uyar. Bu zat, yeryüzünü, eskiden cevr ve zulümle dolu olmasının aksine- adalet ve hakkaniyetle doldurur."

FASIL: KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ

KONU: Kıyamet Alametleri

RAVİ: İbnu Mesud

KAYNAK: Ebu Davud, Mehdi 1, (4282); Tirmizi, Fiten 52, (2231, 2232)

HADİS: Resululah (sav) buyurdular ki: "Mehdi benim zürriyetimden, kızım Fatıma`nın evladlarındandır."

FASIL: KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ

KONU: Kıyamet Alametleri

RAVİ: Ümmü Seleme

KAYNAK: Ebu Davud, Mehdi 1, (4284)

HADİS: Ali (ra), oğlu Hasan (ra)`a baktı ve: "Bu oğlum, Resulullah (ra)`ın tesmiye buyurduğu üzere Seyyid`dir. Bunun sulbünden peygamberinizin adını taşıyan biri çıkacak. Ahlakı yönüyle peygamberinize benzeyecek; yaratılışı yönüyle ona benzemeyecek" dedi ve sonra da yeryüzünü adaletle dolduracağına dair gelen kıssayı anlattı.

FASIL: KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ

KONU: Kıyamet Alametleri

RAVİ: Ebu İshak eş-Şeybani

KAYNAK: Ebu Davud, Mehdi 1, (4290)

keyboard_arrow_up