kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim insanlar arasında kadı tayin edilmiş ise, bıçaksız boğazlanmış demektir."

FASIL: KAZA (DAVA) VE HÜKÜM BÖLÜMÜ

KONU: Kazanın Kerahati

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Akdiye 1, (3571, 3572); Tirmizi, Ahkam 1, (1328)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kadı üçtür: Biri cennetlik, ikisi cehennemliktir. Cennetlik olan, hakkı bilip öyle hükmedendir. Hakkı bilip hükmünde (bile bile) adaletsiz davranan cehennemliktir. Halka cahilane hükümde bulunan da cehennemliktir."

FASIL: KAZA (DAVA) VE HÜKÜM BÖLÜMÜ

KONU: Kazanın Kerahati

RAVİ: Büreyde

KAYNAK: Ebu Davud, Akdiye 2, (3673)

HADİS: Osman İbnu Affan, İbnu Ömer radıyallahu anhüm`e: "Git insanlar arasında hükmet!" dedi. Abdullah: "Ey mü`minlerin emiri, beni bu vazifeden affetmez misiniz?" diye ricada bulundu. Hz. Osman radıyallahu anh: "Bundan niye kaçıyorsun? Senin baban da kadı idi" diye ısrar etmek istedi. Ancak Abdullah dedi ki: "Doğru da, ben Resulullah (sav)`ın: "Kim kadı olur ve adaletle hükmederse, bu kimse başabaş (sevap ve günahı eşit) ayrılmaya liyakat kazanmıştır" dediğini işittim. Artık (Resulullah`ın bu sözünden) sonra ne ümid edebilirim?" [Hz. Osman bunun üzerine İbnu Ömer`e teklifte bulunmadı.]"

FASIL: KAZA (DAVA) VE HÜKÜM BÖLÜMÜ

KONU: Kazanın Kerahati

RAVİ: Abdullah İbnu Mevhib

KAYNAK: Tirmizi, Ahkam 1, (1322)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim kadılık talep eder ve bunun gerçeklesmesinde şefaatçilere baş vurursa (iş) kendisine yıkılır (Allah`ın yardımı olmaz). Kime de o iş zorla verilirse, Allah onu dogruya sevkedecek bir melek gönderir."

FASIL: KAZA (DAVA) VE HÜKÜM BÖLÜMÜ

KONU: Adil Ve Zalim Hakim

RAVİ: Enes

KAYNAK: Ebu Davud, Akdiye 3, (3678); Tirmizi, 1, (1323,1324)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Müslümanların kadılık hizmetini talep edip elde etse, sonra adaleti zulmüne galebe çalsa cennete girer. Zulmü adaletine galebe çalsa, ateş onundur."

FASIL: KAZA (DAVA) VE HÜKÜM BÖLÜMÜ

KONU: Adil Ve Zalim Hakim

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Akdiye 2, (3575)

keyboard_arrow_up