kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden kim nefsinden emin, bedeni sıhhatli ve günlük yiyeceği de mevcut ise sanki dünyalar onun olmuştur."

FASIL: KANAAT BÖLÜMÜ

KONU: Kanaat Hakkında

RAVİ: Ubeydullah İbnu Mihsan el-Hutami

KAYNAK: Tirmizi, Zühd 34, (2347); İbnu Mace, Zühd 9, (4141)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ademoğlunun şu üç şey dışında (temel) hakkı yoktur, ikamet edeceği bir ev, avretini örteceği bir elbise, katıksız bir ekmek ve su."

FASIL: KANAAT BÖLÜMÜ

KONU: Kanaat Hakkında

RAVİ: Osman

KAYNAK: Tirmizi, Zühd 30, (2342)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!"

FASIL: KANAAT BÖLÜMÜ

KONU: Kanaat Hakkında

RAVİ: Fadale İbnu Ubeyd

KAYNAK: Tirmizi, Zühd 35, (2350)

HADİS: Ensar (ra)`dan bazı kimseler, Resulullah (sav)`dan bir şeyler talep ettiler. Aleyhissalatu vesselam da istediklerini verdi. Sonra tekrar istediler, o yine istediklerini verdi. Sonra yine istediler, o isteklerini yine verdi. Yanında mevcut olan şey bitmişti; şöyle buyurdular: "Yanımda bir mal olsa, bunu sizden ayrı olarak (kendim için) biriktirecek değilim. Kim iffetli davranır (istemezse), Allah onu iffetli kılar.Kim istiğna gösterirse Allah da onu gani kılar. Kim sabırlı davranırsa Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır." [Rezin rahimehullah şu ziyadede bulunmuştur: "İslam`a girip, yeterli miktarla rızıklandırılan ve verdiği bu miktara Allah`ın kanaat etmeyi nasip ettiği kimse kurtuluşa ermiştir."]

FASIL: KANAAT BÖLÜMÜ

KONU: Kanaat Hakkında

RAVİ: Ebu Said`l-Hudri

KAYNAK: Buhari, Zekat 50, Rikak 20; Müslim, Zekat 124, (1053); Muvatta, Sadaka 7, (2, 997); Ebu Davud, Zekat 28, (1644); Tirmizi, Birr 77, (2025); Nesai, Zekat 85, (5, 95)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ey ademoğlu! Eğer fazla malını Allah yolunda harcarsan bu senin için daha hayırlıdır. Kendine saklarsan senin için zararlıdır. Kefaf (yeterli miktar) sebebiyle levm edilmezsin. (Harcamaya), bakımları üzerinde olanlardan başla. Üstteki el (yani veren), alttaki elden (yani alandan) daha hayırlıdır."

FASIL: KANAAT BÖLÜMÜ

KONU: Kanaat Hakkında

RAVİ: Ebu Ümame

KAYNAK: Müslim, Zekat 97, (1036); Tirmizi, Zühd 32, (2344)

keyboard_arrow_up