kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav)`a biri abid diğeri alim iki kişiden bahsedilmişti. "Alimin Abide üstünlüğü, benim sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir" buyurdu.

FASIL: İLİM BÖLÜMÜ

KONU: Alimlerin Fazileti

RAVİ: Ebu Ümame

KAYNAK: Tirmizi, İlm 19, (2686)

HADİS: Yine Tirmizi`nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "...Aleyhissalatu vesselam sonra buyurdular ki: "Allah Teala Hazretleri, melekleri, semavat ehli, deliğindeki karıncaya, denizindeki balıklara varıncaya kadar arz ehli, halka hayrı öğretene mağfiret duasında bulunun"

FASIL: İLİM BÖLÜMÜ

KONU: Alimlerin Fazileti

KAYNAK: Tirmizi, İlm 19

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Tek bir fakih, şeytana bin abidden daha yamandır."

FASIL: İLİM BÖLÜMÜ

KONU: Alimlerin Fazileti

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Tirmizi, İlm 19, (2083)

HADİS: Resulullah (sav)`a Allah indinde en efdal insanın kim olduğu sorulmuştu: "Allah indinde en kıymetlileri en muttaki olanlardır!" buyurdular. "Biz bunu sormadık!" demeleri üzerine: "Öyleyse o, Halilullah`ın oğlu, Nebiyyullah`ın oğlu Nebiyyullah`ın oğlu Yusuftur" buyurmuştu. Yine itirazla: "Hayır, bunu da sormadık" dediler. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: "Siz bana Arap hanedanlarından mı soruyorsunuz" dedi. "Evet (Ey Allah`ın Resulü!)" dediler. "Onların cahiliye dönemindeki hayırlıları, fıkıh öğrendikleri takdirde, İslam`da da en hayırlılarıdır!" cevabını verdi.

FASIL: İLİM BÖLÜMÜ

KONU: Alimlerin Fazileti

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Enbiya 8, 14, 19, Menakıb 1, 25, Tefsir, Yusuf 1; Müslim, Fezail 168, (2378)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Dinde fakih (bilgili) olan kimse ne iyi kimsedir! Kendisine muhtaç olununca faydalı olur, Kendisine ihtiyaç olmayınca ilmini artırır." [Rezin tahric etmiştir.]

FASIL: İLİM BÖLÜMÜ

KONU: Alimlerin Fazileti

RAVİ: Ali

KAYNAK: Rezin

keyboard_arrow_up