kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki; "Sahibi olmayan bir araziyi kim ihya ederse, bu araziyi herkesten ziyade o hak kazanır." Urvetu`bnu Zübeyr "Hz. Ömer (ra) halife iken bu hadisin hükmünü tatbik etti" dedi.

FASIL: İHYA`UL MEVAT BÖLÜMÜ

KONU: İhya`ul Mevat

RAVİ: Aişe

KAYNAK: Buhari, Hars 15

HADİS: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Kim ölü bir araziyi ihya ederse, burası onun olur. Başkasının arazisine izinsiz ağaç dikene hiçbir hak tanınmaz. Ebu Davud`da şu ziyade var: Urve (ra) dedi ki: "Şehadet ederim ki, Hz. Peygamber (sav) şuna hükmetti; Arz, Allah`ın arzıdır, insanlar da Allah`ın kullarıdır. Kim bir ölü araziyi (mevat) ihya ederse, bu yere, o, herkesten ziyade hak sahibi olur. Bu hükmü Resulullah (sav)`dan bize, ondan namazı getirenler getirdi."

FASIL: İHYA`UL MEVAT BÖLÜMÜ

KONU: İhya`ul Mevat

RAVİ: Urvetu`bnu Zübeyr

KAYNAK: Muvatta, Akdiye 26, (2, 743); Tirmizi, Ahkam 38, (1379); Ebu Davud, Haraç 37, (3073)

HADİS: Bana bu hadisi rivayet eden kimse şunu da anlattı: İki kişi Hz. Peygamber (sav)`a müracaat ederek aralarındaki ihtilafı arzettiler: Bunlardan biri, diğerinin arazisine hurma ağacı dikmişti. Resulullah (sav): "Tarla, eski sahibine aittir, ağaç diken de diktiklerini tarlada söksun" diye hükmetti. Ben ağaçların köklerine baltalarla vurulduğunu gördüm. Ağaçlar boylu boslu tam haldeydiler, hepsi de tarladan söküldüler.

FASIL: İHYA`UL MEVAT BÖLÜMÜ

KONU: İhya`ul Mevat

RAVİ: Urve

KAYNAK: Ebu Davud, Haraç 37, (3074)

HADİS: Resulullah (sav) dedi ki: "Mevat (ölü) bir araziyi kim bir duvarla çevrelerse, burası onun olur." Rezin, Said İbnu Zeyd (ra)`den şu ziyadeyi kaydetti: Resulullah (sav) dedi ki: "Sahibi bir arazinin bakımından aciz kalarak helak olmaya terkedince biri gelip bu araziyi ihya öderse, arazi kendinin olur."

FASIL: İHYA`UL MEVAT BÖLÜMÜ

KONU: İhya`ul Mevat

RAVİ: Semure İbnu Cündüb

KAYNAK: Ebu Davud, Haraç 37, (3077)

keyboard_arrow_up