kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Bir kimse, iflas edenin yanında malını aynen bulmuş ise, bu mala o, herkesten daha ziyade hak sahibidir."

FASIL: İFLAS BÖLÜMÜ

KONU: İflas Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, İstikraz 14; Müslim, Müsakat 22, (1559); Muvatta, Büyu 42, (2, 678); Tirmizi, Büyu 36, (1262); Ebu Davud, Büyu 76, (3519-3520, 3522); Nesai, Büyu 95, (7, 311); İbnu Mace, Ahkam 26, (2358, 2359)

HADİS: Resulullah (sav) zamanında, bir adamın satın aldığı meyveyi afat vurdu. Bu yüzden adamın borcu arttı ve iflas etti. (Kendisine dava arzedilince) Resulullah (sav) halka: "Kardeşinize mal tasadduk (ederek yardım) edin" dedi. Bunun üzerine, halk ona tasaddukta bulundu, ama toplanan, borcunu ödemeye kafi gelmedi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, bu sefer alacaklılara: "Bulduklarınızı alın, size bundan başka bir şey yok" buyurdu.

FASIL: İFLAS BÖLÜMÜ

KONU: İflas Hakkında

RAVİ: Ebu Said el-Hudri

KAYNAK: Müslim, Müsakat 18, (1556); Tirmizi, Zekat 24, (655); Ebu Davud, Büyu, 60, (3469); Nesai, Büyu, 30 (7, 265), 96, (7, 312); İbnu Mace, Ahkam 25, (2356)

keyboard_arrow_up