kuran.com

Hadis

HADİS: Anlattığına göre, "Esma, Resulullah (sav) zamanında kocasından boşanmıştır. Ve o sıralarda boşanan kadın için henüz iddet bekleme hükmü yoktu. İşte bu sebeple, Esma boşanınca, Allah Teala Hazretleri, boşanan için iddet bekleme emrim indirdi."

FASIL: İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ

KONU: Mutallaka Ve Muhteleanın İddetleri

RAVİ: Esma Bintu Yezid İbni`s-Seken el-Ensariyye

KAYNAK: Ebu Davud, Talak 36, (2281)

HADİS: Allah Teala Hazretleri: "Boşanan kadınlar kendi kendilerine üç aybaşı hali beklerler" (Bakara 228) buyuruyor. Yine Allah Teala hazretleri: "Kadınlarınız arasında ay hali görmekten kesilenler ile ay hali görmemiş olanların iddetleri hususunda şüpheye düşerseniz, bilin ki, onların iddet beklemesi üç ay dır... (Talak 4). (Önceki ayet) bu ikinci ile neshedilmiş oldu. Keza Allah Teala hazretleri (birinci ayetten bazı hükümleri neshederek) buyurmuştur ki: "Mü`min kadınlarla nikahlanıp, onları, temasta bulunmadan boşadığınızda, artık onlar için size iddet saymaya lüzum yoktur. Kendilerine bağışta bulunarak onları güzellikle serbest bırakın" (Ahzab 49).

FASIL: İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ

KONU: Mutallaka Ve Muhteleanın İddetleri

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Ebu Davud, Talak 10, (2195), 37, (2282); Nesai, Talak 64, (6,187), 74, (6, 212)

HADİS: Boşanan kadınlar kendi kendilerine üç aybaşı hali beklerler, eğer Allah`a ve Ahiret gününe inanmışlarsa, rahimlerinde Allah`ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal değildir, kocaları bu arada barışmak isterlerse, karılarını geri almakta daha çok hak sahibidirler" (Bakara 223) ayeti için der ki: "Bu ayete göre, erkek hanımını üç kere de boşasa ona dönmeye hakkı vardı. Bu hüküm şu ayetle neshedildi. "Boşanma iki defadır (Ondan sonrası) ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salmaktır" (Bakara 229).

FASIL: İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ

KONU: Mutallaka Ve Muhteleanın İddetleri

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Nesai, Talak 74, (6,212)

HADİS: el-Ahvas, hanımını boşamıştı. Hanımı üçüncü hayızın kanama müddetinde iken Şam`da öldü. Hz. Muaviye (ra), Zeyd İbnu Sabit (ra)`e yazarak bunun hükmünü sordu. Zeyd cevaben şöyle yazdı: "Eğer kadın, üçüncü hayz`ın kanama devresine girmiş idiyse, kocadan tamamen ayrılmış, koca da ondan ayrılmıştır. Ne kadın, kocaya, ne de koca, kadına varis olamaz."

FASIL: İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ

KONU: Mutallaka Ve Muhteleanın İddetleri

RAVİ: Süleyman İbnu Yesar

KAYNAK: Muvatta, Talak 56, (2,577)

HADİS: Anlattığına göre, Resulullah (sav) zamanında, kocasından muhala`a yoluyla ayrılmıştır. Resulullah (sav) da ona bir hayız müddetince iddet beklemesini emretmiştir (veya kadına... emredilmiştir).

FASIL: İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ

KONU: Mutallaka Ve Muhteleanın İddetleri

RAVİ: Rebi Bintu Muavvız

KAYNAK: Tirmizi, Talak 10, (1185); Nesai, Talak 53, (5,186)

keyboard_arrow_up