kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav)`a, zemzemden sundum, ayakta olduğu halde içti. (Bir rivayette: "Resulullah Beytullah`ın yanında iken su istedi, ben ona bir kova getirdim" denmiştir. Bir diğer rivayette şu ziyade gelmiştir: "İkrime o gün (Resulullah`ın) deve üzerinde olduğu hususunda yemin etti.")

FASIL: İÇECEKLER BÖLÜMÜ

KONU: Ayakta İçmenin Hükmü

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Buhari, Eşribe 16, Hacc 76; Müslim, Eşribe 120, (2027); Tirmizi, Eşribe 12, (1883); Nesai, Hacc 165, (5, 237)

HADİS: Tirmizi ve Nesai`nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Resulullah (sav) zemzemi ayakta içti."

FASIL: İÇECEKLER BÖLÜMÜ

KONU: Ayakta İçmenin Hükmü

HADİS: Biz, Resulullah (sav) devrinde yürürken yer, ayakta iken içerdik.

FASIL: İÇECEKLER BÖLÜMÜ

KONU: Ayakta İçmenin Hükmü

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Tirmizi, Eşribe 11, (1881); İbnu Mace, Erime 25, (3301)

HADİS: İmam Malik`e ulaştığına göre Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (ra) ayakta oldukları halde (su) içiyorlardı.

FASIL: İÇECEKLER BÖLÜMÜ

KONU: Ayakta İçmenin Hükmü

KAYNAK: Muvatta, Sıfatu`n-Nebi 13, (2,925)

HADİS: Resulullah (sav) ayakta içmeyi yasakladı" demişti. Kendisine: "Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)" diye soruldu. "Bu daha şiddetle yasaktır!" dedi veya şöyle dedi. "Bu daha şerli, daha kötü!"

FASIL: İÇECEKLER BÖLÜMÜ

KONU: Ayakta İçmenin Hükmü

RAVİ: Enes

KAYNAK: Müslim, Eşribe 113, (2024); Tirmizi, Eşribe 11, (1880); Ebu Davud, Eşribe 13, )3717

keyboard_arrow_up