kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ciddi bir sebep olmadan, kocasından hul` yoluyla boşanan kadın, cennetin kokusunu alamaz." [Ebu Davud`un bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Hangi kadın zevcesinden boşanma taleb ederse..." Ebu Hüreyre`nin Nesai`de gelen bir rivayetinde: "Kocasından hul` suretiyle boşanan kadınlar (günahça) münafıklar gibidir" buyurulmuştur.]

FASIL: HUL` BÖLÜMÜ

KONU: Hul` hakkında

RAVİ: Sevban

KAYNAK: Tirmizi,Talak 11, (1186, 1187); Ebu Davud, Talak 18, (2226); Nesai, Talak 34, (6, 168)

HADİS: Sabit İbnu Kays İbni Şemmas (ra)`nın hanımı Hz. Peygamber (sav)`e gelerek: "Ben Sabit`i ahlak ve diyanetinden dolayı itab etmiyorum. Ancak İslam`da küfre düşmekten korkuyorum -bu sözüyle nefret ettiğini söylemek istedi-" dedi. Resulullah (sav): "(Mehir olarak aldığın) bahçesini iade eder misin?" diye sordu. Kadın: "Evet!" deyince, Sabit`e: "Bahçeyi al ve onu boşa!" dedi.

FASIL: HUL` BÖLÜMÜ

KONU: Hul` hakkında

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Buhari, Talak 12; Nesai, Talak 34, (6, 169); İbnu Mace, Talak 22, (2056)

HADİS: Safiyye (ra)`nin bir azadlısından rivayet etmiştir: "Safiyye, kendine ait ne varsa hepsini vermek karşılığında kocasından ayrılmıştır da İbnu Ömer (ra) bunu yadırgamamıştır."

FASIL: HUL` BÖLÜMÜ

KONU: Hul` hakkında

RAVİ: Nafi` İbnu Ebi Galib

KAYNAK: Muvatta, Talak 32, (2, 565)

keyboard_arrow_up