kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Dinini değiştirenin boynunu vurun."

FASIL: HUDUD BÖLÜMÜ

KONU: İrtidad Ve Yol Kesme Haddi

RAVİ: Zeyd İbnu Eslem

KAYNAK: Muvatta, Akdiye 15, (2, 736)

HADİS: Abdullah İbnu Sa`d İbni Ebi`s`Sarh, Hz. Peygamber (sav)`e katiplik yapıyordu. Şeytan ayağını kaydırdı; adam irtidad ederek kafirlere sığındı. Resulullah (sav) Fetih günü, onun öldürülmesini emretti. Ancak, Hz. Osman (ra) onu himayesi altına aldı. Resulullah da bu himayeyi tanıdı.

FASIL: HUDUD BÖLÜMÜ

KONU: İrtidad Ve Yol Kesme Haddi

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Ebu Davud, Hudud 1, (4358); Nesai, Tahrimu`d-Dem 15, (7, 107)

HADİS: Ukl ve Ureyne kabilelerinden bir grup insan Resulullah (sav)`ın yanına gelip: "Ey Allah`ın Resulü! Biz hayvancılıkla uğraşıp sütle beslenen (çöl) insanlarıyız, (çift-çubukla uğraşan) köylüler değiliz" dediler. Bu sözleriyle, Medine`nin havasının kendilerine iyi gelmediğini ifade ettiler. Resulullah (sav), onlara (hazineye ait) develerin ve çobanın (bulunduğu yeri) tavsiye etti. Kendilerine oraya gitmelerini, develerin sütlerinden ve bevillerinden içmelerini söyledi. Gittiler, Harra bölgesine yarınca, İslam`dan irtidad ettiler. Hz. Peygamber (sav)`in çobanını da öldürüp develeri sürdüler. Haber, Hz. Peygamber (sav)`e ulaştı. Resulullah (sav), derhal arkadaşlarından takipçi çıkardı (yakalanıp getirildiler). Gözlerinin oyulmasını, ellerinin kesilmesini ve Harra`nın bir kenarına atılmalarını ve o şekilde ölüme terkedilmelerini emretti.

FASIL: HUDUD BÖLÜMÜ

KONU: İrtidad Ve Yol Kesme Haddi

RAVİ: Enes

KAYNAK: Buhari, Muharibin 16, 17, 18, Diyat 22, Vudu 66, Zekat 68, Cihad 152, Megazi 36, Tefsir, Maide 6, Tıbb 5, 6, 29; Müslim, Kasame 9, (1671); Tirmizi, Taharet 55, (72), Et`ime 38, (1846); Ebu Davud, Hudud 3, (4364-4371); Nesai, Tahrimu`d-Dem 7, (7, 93-98); İ

HADİS: Resulullah (sav) develerini çalanların (el ve ayaklarını) kestiği, gözlerini de ateşle oyduğu zaman, Allah zülcelal hazretleri, Hz. Peygamberi itab etti ve mesele üzerine şu iyeti inzal buyurdu: "Allah ve Resulüne harp açanların cezası..." (Maide 33).

FASIL: HUDUD BÖLÜMÜ

KONU: İrtidad Ve Yol Kesme Haddi

RAVİ: Ebu`z-Zinad

KAYNAK: Ebu Davud, Hudud 3, (4370); Nesai, Tahrimu`d-Dem 7, (7,100)

HADİS: Hz. Ömer (ra)`i hutbe verirken dinledim. Şöyle demişti: "Allah Teala hazretleri Muhammed (sav)`a hak (din ile) gönderdi ve O`na Kitaba indirdi. Bu indirilenler arasında recm ayeti de vardı! Biz bu ayeti okuduk ve ezberledik. Ayrıca, Resulullah (sav) zina yapana recm cezasını tatbik etti, ondan sonra da biz tatbik ettik. Ben şu endişeyi taşıyorum: Aradan uzun zaman geçince, bazıları çıkıp: "Biz Kitabullah`da recm cezasını görmüyoruz (deyip inkara sapabilecek ve) Allah`ın kitabında indirdiği bir farzı terkederek dalalete düşebilecektir. Bilesiniz, recm, kadın ve erkekten muhsan olanların zinaları, -delil veya hamilelik veya itiraf yoluyla- sübüt bulduğu takdirde, onlara tatbik edilmesi gereken Kitabullah`da mevcut bir haktır. Allah`a kasemle söylüyorum, eğer insanlar: "Ömer Allah Teala` nın kitabına ilavede bulundu" demeyecek olsalar, recm ayetini (Kitabullah`a) yazardım."

FASIL: HUDUD BÖLÜMÜ

KONU: Zina Haddi

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Buhari, Hudud 31, 30, Mezalim 19, Menakibu`l-Ensar 46, Megazi 21, İ`tisam, 16; Müslim, Hudud 15. (1691); Muvatta, Hudud 8. 10, (823, 824); Tirmizi, Hudud 7, (1431); Ebu Davud, Hudud 23, (4418)

keyboard_arrow_up