kuran.com

Hadis

HADİS: Babası vasıtasıyla dedesinden (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav)`a, bir kadın gelerek: "Bu çocuğa karnım yuva, göğsüm içecek, kucağım da kundak olmuş iken, babası beni boşadı ve onu da benden koparıp almak istiyor!" diye şikayet etti. Hz. Peygamber (sav): "Sen evlenmedikçe, çocuğa ehaksın!" cevabını verdi."

FASIL: HİDANE BÖLÜMÜ

KONU: Hidane Hakkında

RAVİ: Amr İbnu Şuayb an Ebihi an Ceddihi

KAYNAK: Ebu Davud, Talak 35, (2276)

HADİS: Hz. Peygamber (sav) bir oğlan çocuğunu, baba veya annesini seçmede muhayyer bıraktı. Çocuk annesini seçti ve onun elinden tuttu. Annesi de çocuğu alıp götürdü.

FASIL: HİDANE BÖLÜMÜ

KONU: Hidane Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Tirmizi, Ahkam 21, (1357); Ebu Davud, Talak 35, (2277); Nesai, Talak 52, (6, 185, 186); İbnu Mace, Ahkam 22, (2351)

HADİS: Zeyd İbnu Harise Mekke`ye gitmişti. (Uhud`da şehid düşen) Hz. Hamza`nın kızına uğradı, Cafer (ra): "Kızı yanıma ben alacağım, ona ben ehakkım, o benim amcamın kızıdır ve üstelik yanımda teyzesi var, teyze anne gibidir" dedi. Hz. Ali (ra) de: "Ona ben ehakkım, O amcamın kızıdır. Yanımda Resulullah (sav)`ın kızı Fatıma var. Fatıma ona ehaktır" dedi. Zeyd İbnu Harise (ra) atılarak: "Ona ben ehakkım, o erkek kardeşimin kızıdır, ben onun için yola çıktım ve yanına geldim" dedi. Resulullah (sav), kızı Cafer (ra)`in yanına almasına hükmetti ve: "Muhakkak ki, teyze annedir!" buyurdu.

FASIL: HİDANE BÖLÜMÜ

KONU: Hidane Hakkında

RAVİ: Ali

KAYNAK: Ebu Davud, Talak 35, (2278-2280); Buhari, Sulh 6, Megazi 43; Tirmizi, Birr 6

keyboard_arrow_up