kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şu iki kişi dışında hiç kimseye gıbta etmek caiz değildir: Biri, Allah`ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimse. Diğeri de Allah`ın kendisine verdiği malı hak yolda sarfeden zengin kimse."

FASIL: HASEDLE İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Hased Hakkında

RAVİ: İbnu Mesud

KAYNAK: Buhari, İlm 15, Zekat 5, Ahkam 3, İ`tisam 13; Müslim, Salatu`l-Müsafirin 268, (816)

HADİS: İki kişiye karşı hased caizdir: Birincisi o kimsedir ki, Allah kendisine Kur`an-ı Kerim`i nasib etmiştir, o da onu, gece ve gündüz boyu ikame eder. İkincisi de o kimsedir ki, Allah Teala ona mal vermiştir de o da gece ve gündüz (hak yolda) infak eder.

FASIL: HASEDLE İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Hased Hakkında

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Fedailu`l-Kur`an 20, Tevhid 45; Müslim, Müsafirin 266 (815); Tirmizi, Birr 24, (1937)

HADİS: Resululah (sav) buyurdular ki: "Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu -ravi dedi ki: Veya kuru otu- yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir."

FASIL: HASEDLE İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Hased Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 52, (4903)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Size ümem-i kadime hastalığı sirayet etti: Bu, hased ve buğzdur. Bu kazıyıcıdır. Bilesiniz; kazıyıcı derken saçı kazır demiyorum. O dini kazıyıcıdır. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal`e yemin ederim, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi: Aranızda selamı yaygınlaştırın."

FASIL: HASEDLE İLGİLİ BÖLÜM

KONU: Hased Hakkında

RAVİ: Zübeyr

KAYNAK: Tirmizi, Sıfatu`l-Kıyame 57, (2512)

keyboard_arrow_up