kuran.com

Hadis

HADİS: "Ey Allah`ın Resulü," dedim, "cihadı amellerin en faziletlisi görüyoruz, biz de cihad etmiyelim mi?" Şu cevabı verdi: "Ancak, cihadın en efdal ve en güzeli hacc-ı mebrürdur. Sonra şehirde kalmaktır." Hz. Aişe der ki: "Bunu işittikten sonra haccı hiç bırakmadım." ("Sonra cebirde kalmak" cümlesi Buhari`de yok)

FASIL: HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

KONU: Haccın Faziletleri

RAVİ: Aişe

KAYNAK: Buhari, Hacc 4, Cezau`s-Sayd 26, Cihad 1; Nesai, Hacc 4, (5, 113)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Telbiyede bulunan hiç bir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın, bu iştirak (sağ ve solunu göstererek) şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder."

FASIL: HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

KONU: Haccın Faziletleri

RAVİ: Sehl İbnu Sa`d es-Saidi

KAYNAK: Tirmizi, Hacc 14, (828)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Haccla umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar günahı, tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi temizler."

FASIL: HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

KONU: Haccın Faziletleri

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Nesai, Menasik 6, (5, 115); İbnu Mace, Menasik 3, (2886)

HADİS: Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrür`un karşılığı cennetten başka bir şey olamaz!

FASIL: HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

KONU: Haccın Faziletleri

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Umre 1; Müslim, Hacc 437, (1349); Tirmizi, Hacc 90, (933); Nesai, Menasik 3, (5, 112), 5, (5, 115); İbnu Mace, Menasik 3, (2887); Muvatta, Hacc 65, (2, 346)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Beyt`i (Kabe-i Muazzama`yı) kim elli defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur." (Buradaki tavaftan maksad, şavtlar olmayıp, elli tam tavaftır)

FASIL: HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

KONU: Haccın Faziletleri

RAVİ: İbnu Abbas

KAYNAK: Tirmizi, Hacc 41, (866)

keyboard_arrow_up