kuran.com

Hadis

HADİS: Hz. Aişe (ra)`den anlattığına göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kim (gasben başkasının) arazisine bir karış haksız tecavüz ederse yedi kat yerin dibine kadar boynuna dolandırılarak cezalandırılır."

FASIL: GASB BÖLÜMÜ

KONU: Gasb Hakkında

RAVİ: Ebu Seleme İbnu Abdurrahman

KAYNAK: Buhari, Bed`ül-Halk 2, Mezalim 13; Müslim, Müsakat 142, (1612)

HADİS: Resulullah (sav) şöyle buyrulmuştur: "Kim, araziden haksız olarak bir karışlık yer alırsa, Kıyamet günü, onunla yedi kat yere batırılır."

FASIL: GASB BÖLÜMÜ

KONU: Gasb Hakkında

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Mezalim 13, Bedü`l-Halk 2

keyboard_arrow_up