kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet günü, Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için, onu tanıtan bir bayrak dikilir ve: "Bu falan (oğlu falanın) vefasızlığıdır" denilir."

FASIL: GADR (VEFASIZLIK) BÖLÜMÜ

KONU: Gadr (Vefasızlık) Hakkında

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Edeb, 99, Cizye 22, Hiyel 9, Fiten 21; Müslim, Cihad 10, (1735); Ebu Davud, Cihad 162. (2756); Tirmizi, Siyer 28, (1681)

HADİS: Müslim`in el-Hudri`den nakline göre, Resulullah (sav) şöyle demiştir: "Her zalimin arkasında bir bayrağı vardır, zulmü ölçüsünde bu bayrak yükseltilir. Haberiniz olsun, amme hizmetlerini üzerine alandan daha büyük vefasız yoktur."

FASIL: GADR (VEFASIZLIK) BÖLÜMÜ

KONU: Gadr (Vefasızlık) Hakkında

KAYNAK: Müslim, Cihad 15, (1738)

keyboard_arrow_up