kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) (bir gün): "Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz?" diye sordu. Ashab (ra): "Erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi!" dediler. Resulullah (sav): "Hayır," dedi, "gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir."

FASIL: GADAB (ÖFKE) BÖLÜMÜ

KONU: Gadab (Öfke) Hakkında

RAVİ: İbnu Mesud

KAYNAK: Müslim, Birr 106, (2608); Ebu Davud, Edeb 3, (4779)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kuvvetli kimse, (güreşte hasmını yenen) pehlivan değildir. Hakiki kuvvetli, öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir."

FASIL: GADAB (ÖFKE) BÖLÜMÜ

KONU: Gadab (Öfke) Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Edeb 76; Müslim, Birr 107, (2760); Muvatta, Hüsnü`l-halk 12, (2, 906)

HADİS: Urve İbnu Muhammed es`Sadi`nin yanına girdik. Bir zat kendisine konuştu ve Urve`yi kızdırdı. Urve kalkıp abdest aldı ve: "Babam, dedem Atiye (ra)`den anlatır ki, o, Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini nakletmiştir: "Öfke şeytandandır, şetyan da ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın."

FASIL: GADAB (ÖFKE) BÖLÜMÜ

KONU: Gadab (Öfke) Hakkında

RAVİ: Ebu Vail

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 4, (4784)

HADİS: Resulullah (sav) bize buyurmuştu ki: "Biriniz ayakta iken öfkelenirse hemen otursun. Öfkesi geçerse ne ala, geçmezse yatsın."

FASIL: GADAB (ÖFKE) BÖLÜMÜ

KONU: Gadab (Öfke) Hakkında

RAVİ: Ebu Zerr el-Gıffari

KAYNAK: Ebu Davud, Edeb 4, (4782 )

HADİS: İki kişi Resulullah (sav)`ın huzurunda küfürleştiler. (Öyle ki) birinin yüzünde (diğerine karşı) öfkesi gözüküyordu. Resulullah (sav): "Ben bir kelime biliyorum, eğer onu söyleyecek olsa, kendinden zuhur eden öfke giderdi; Euzu billahi mineşşeytanirracim!" buyurdular.

FASIL: GADAB (ÖFKE) BÖLÜMÜ

KONU: Gadab (Öfke) Hakkında

RAVİ: Muaz ibnu Cebel el-Ensari

KAYNAK: Tirmizi, Da`avat 53, (3448); Ebu Davud, Edeb 4, (4780)

keyboard_arrow_up