kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav)`a bir adam gelip: "Ey Hayru`l-Beriyye (yaratılmışların en hayırlısı)" diye hitabetmişti. Aleyhissalatu vesselam hemen müdahale etti: "Bu söylediğin İbrahim aleyhisselam`ın vasfı dır."

FASIL: FEZAİL BÖLÜMÜ

KONU: Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. İbrahim (as)

RAVİ: Enes

KAYNAK: Müslim, Fedail 150, (2369); Tirmizi, Tefsir, Lem yekun suresi, (2349); Ebu Davud, Sünnet 14, (4672)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kerim İbnu Kerim İbni Kerim İbni Kerim: Yusuf İbnu Yakup İbni İshak İbni İbrahim`dir."

FASIL: FEZAİL BÖLÜMÜ

KONU: Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. İbrahim (as)

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Enbiya 19, Tefsir, Yusuf 1

HADİS: Müslümanlardan biri ile Yahudilerden biri aralarında münakaşa edip küfürleştiler. Müslüman öbürüne: "Resulullah (sav)`ı alemler üzerine seçkin kılan Zat-ı Zülcelal`e kasem olsun!" diye yemin etti. Yahudi de: "Musa aleyhisselam`ı alemler üzerine seçkin kılan Zat-ı Zülcelal`e kasem olsun!" diye yemin etti. Derken, o böyle der demez, müslüman elini kaldınp yahudi`ye bir tokat vurdu. Yahudi de doğruca Aleyhisselatu vesselam`a gidip hadiseyi haber verdi. Aleyhissalatu vesselam: "Beni Hz. Musa`ya üstün kılmayın! Çünkü insanlar hep bayılacaklar. İlk kalkan ben olacağım. Ben ayılınca Hz. Musa`yı Arş`ın bir ucundan tutmuş göreceğim. Bilemiyorum. O, bayılıp hemen ayılanlardan mıdır, yoksa Allah`ın istisna ettiklerinden midir?" buyurdu.

FASIL: FEZAİL BÖLÜMÜ

KONU: Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Musa (as)

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Husumet 1, Enbiya 34, 35, Rikak 43, Tevhid 31; Müslim, Fezail 160, (2373); Ebu Davud, Sünnet 14, (4671); Tirmizi, Tefsir, Zümer, (3240)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kulun: Benim, Yunus İbnu Metta`dan hayırlı oldugumu söylemesi uygun olmaz. Onun nesebi de babasınadır." [Bazı alimler demiştir ki: "Rivayette geçen "Onun nesebi babasınadır" cümlesi, Ebu Hüreyre`nin kelamıdır, bir derçtir. Zira bu hadisteki Yunus İbnu Metta babasına değil, annesine nisbettir. Böylece ravi "Onun nesebi..." sözüyle, Resulullah (sav)`ın Hz. Yunus`u annesine değil, babasına nisbet ettiğini beyan etmiştir."]

FASIL: FEZAİL BÖLÜMÜ

KONU: Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Yunus (as)

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Enbiya 35, Tefsir, Nisa 26, Tefsir, En`am 4. Tefsir, Saffat 1; Müslim, Fezail 166, (2376); Ebu Davud, Sünnet 14, (4669, 4670)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Davud aleyhisselam`a okumak (Kur`an) kolaylaştırılmıştı. Böylece hayvanının eğerlenmesini emreder, eğerlenmezden önce (baştan sona Kur`an`ı) okurdu. O, kendi el emeğiyle kazandığından başka bir şey yemezdi."

FASIL: FEZAİL BÖLÜMÜ

KONU: Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Davud (as)

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Enbiya 37, Büyu 15, Tefsir, Beni İsrail 5

keyboard_arrow_up