kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav): "Dua ibadetin kendisidir" buyurdular ve sonra şu ayeti okudular. (Mealen): "Rabbiniz: "Bana dua edin ki size icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir" buyurdu." (Gafir 60). [Metin Tirmizi`ye aittir.]

FASIL: DUA BÖLÜMÜ

KONU: Duanın Fazileti Ve Vakti

RAVİ: Nu`man İbnu Beşir

KAYNAK: Tirmizi, Tefsir, Gafir, (2973); Ebu Davud, Salat 358, (1479)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kime dua kapışı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah`a taleb edilen (dünyevi şeylerden) Allah`ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir."

FASIL: DUA BÖLÜMÜ

KONU: Duanın Fazileti Ve Vakti

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Tirmizi, Da`avat 112, (3542)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: Yeryüzünde, masiyet veya sıla-i rahmi koparıcı olmamak kaydıyla Allah`tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki Allah ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin."

FASIL: DUA BÖLÜMÜ

KONU: Duanın Fazileti Ve Vakti

RAVİ: Ubade İbnu`s-Samit

KAYNAK: Tirmizi, Da`avat 126, (3568)

HADİS: Resul-i Ekrem (sav), (bir gün) sordu: "En hayırlı olan ve derecenizi en ziyade artıran, melikinizin yanında en temiz, sizin için gümüş ve altın paralar bağışlamaktan daha sevaplı, düşmanla karşılaşıp boyunlarını vurmanız veya boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olan amelinizin hangisi olduğunu haber vereyim mi?" "Evet! Ey Allah`ın Resulü!" dediler. "Allah`ın zikridir!" buyurdu.

FASIL: DUA BÖLÜMÜ

KONU: Duanın Fazileti Ve Vakti

RAVİ: Ebu`d Derda

KAYNAK: Tirmizi, Da`avat 6, (3374); Muvatta, Kur`an 24

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Teala hazretleri şöyle seslenir: "Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!"

FASIL: DUA BÖLÜMÜ

KONU: Duanın Fazileti Ve Vakti

RAVİ: Enes

KAYNAK: Tirmizi, Cehennem 9, (2597)

keyboard_arrow_up