kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Teala nazarında, bir kulun Allah tarafından yasaklanan kebirelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir."

FASIL: BORÇ VE ÖDEME ADABI BÖLÜMÜ

KONU: Borç Ve Ödeme Adabına Dair

RAVİ: Ebu Musa

KAYNAK: Ebu Davud, Buyu 9, (3342)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, ödemek arzusu ile insanların malını alır ise, Allah (onun borcunu) ona bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın malını alırsa Allah onu telef eder."

FASIL: BORÇ VE ÖDEME ADABI BÖLÜMÜ

KONU: Borç Ve Ödeme Adabına Dair

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, İstikraz 2

HADİS: Meymune (ra) fazlaca borca giriyordu. Ailesi bu meselede müdahale edip ayıpladılar. Şu cevabı verdi: Borcu bırakmayacağım. Ben dostum ve can yoldaşım aleyhissalatu vesselam`ı şöyle söylerken dinledim: "Bir borçla borçlanan bir kimsenin ödeme niyetinde olduğunu Allah bilince, onun borcunu Allah mutlaka dünyada iken öder."

FASIL: BORÇ VE ÖDEME ADABI BÖLÜMÜ

KONU: Borç Ve Ödeme Adabına Dair

RAVİ: İmran İbnu Huzeyfe

KAYNAK: Nesai, Buyu 99, (7, 315); İbnu Mace, Sadakat 10, (2408)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geçiktirmesi zulümdür. Biriniz bir zengine havale olunursa (havaleyi kabul etsin)."

FASIL: BORÇ VE ÖDEME ADABI BÖLÜMÜ

KONU: Borç Ve Ödeme Adabına Dair

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, İstikraz 12, Havalat 1, 2; Müslim, Müsakat 33, (1664); Muvatta, Buyu 84, (2, 674); Ebu Davud, Buyu 10, (3345); Tirmizi, Buyu 68, (1308); Nesai, Buyu 101, (7, 317)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zenginin borcunu savsaklaması, haysiyetinin ihlal edilmesini ve cezalandırılmasını helal kılar." İbnu`l-Mübarek der ki: "Irzını helal kılar", kendisine kaba davranılır demektir. "Cezalandırılması" da, hapsedilmesidir."

FASIL: BORÇ VE ÖDEME ADABI BÖLÜMÜ

KONU: Borç Ve Ödeme Adabına Dair

RAVİ: eş-Şerrid İbnu`s-Süueyd es-Sakafi

KAYNAK: Ebu Davud, Akdiye 29, (3628); Nesai, Buyu 100, (7, 316); İbnu Mace, Sadakat 18, (2427); Buhari, (bab başlığında kaydetmiştir), İstikraz 13

keyboard_arrow_up