kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir."

FASIL: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ

KONU: Sıdk Ve Emanet

RAVİ: Ebu Sa`id el-Hudri

KAYNAK: Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, (2139)

HADİS: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü tüccarlar facirler (günahkarlar) olarak diriltilecekler. Ancak Allah`tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar müstesna"

FASIL: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ

KONU: Sıdk Ve Emanet

RAVİ: Rifa`a İbnu Rafi` ez-Züraki

KAYNAK: Tirmizi, Büyu 4, (1210); İbnu Mace, Ticaret 3, (2146)

HADİS: Biz hicret etmezden önce simsarlar olarak isimlendiriliyorduk. Bir gün, Medine`de, bize Hz. Peygamber (sav) uğradı. Bize ondan daha iyi bir isim verdi. Buyurdu ki: "Ey tüccarlar, satış işine, yemin ve boş söz karışır..." (Bir başka rivayette şöyle denmiştir: "Satış işine yemin ve yalan bulaşmaktadır, siz (Rabbin gadabını söndüren) sadaka karıştırın")

FASIL: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ

KONU: Sıdk Ve Emanet

RAVİ: Kays İbnu Ebi Gareze el-Gıfari

KAYNAK: Ebu Davud, Büyu 1, (3326, 3327); Tirmizi, Büyu 4, (1208); Nesai, Eyman 7, (7, 15)

HADİS: Hz. Peygamber (sav)`ı işittim, diyordu ki: "(Ticarette yalan) yemin,(tüccarın zannınca) mala rağbeti artırır. (Halbuki gerçekte) kazancı giderir."

FASIL: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ

KONU: Sıdk Ve Emanet

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Büyu 26; Müslim, Müsakat 13 (1607); Ebu Davud, Büyu 6, (3335); Nesai, Büyu 5. (7, 246)

HADİS: Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Alıp-satanlar" birbirlerinden ayrılmadıkça (vazgeçmekte) muhayyerdirler. Alıp-satanlar alış-verişi sıdk ve doğruluk üzere yapar (kusuru) beyan ederlerse alış-verişleri her ikisi hakkında da mübarek kılınır. Yalan söylerler (kusurları) gizlerlerse, belli bir kar sağlasalar bile, alış-verişlerinin bereketini kaybederler." Bir rivayet şöyledir: "Alış-verişlerinin bereketi yok edilir: Yalan yemin malı rağbetli, kazancı bereketsiz kılar."

FASIL: BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ

KONU: Sıdk Ve Emanet

RAVİ: Hakim ibnu Hizam

KAYNAK: Buhari, Büyu 19, 22, 44, 46; Müslim, Büyu 47, (532); Ebu Davud, Büyu 53, (3459); Tirmizi, Büyu 26, (1246); Nesai, Büyu 3, (7, 244-245)

keyboard_arrow_up