kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) Huneyn savaşı sırasında benden bir miktar zırhı ariyet olarak istedi. Ben de: "Zorla (gasbederek) mi almak istiyorsun?" dedim. "Hayır!" dedi, "garantili olarak taleb ediyorum!"

FASIL: ARİYET BÖLÜMÜ

KONU: Ariyet Hakkında

RAVİ: Saffan İbnu Ümeyye

KAYNAK: Ebu Davud, Büyu 90, (3562)

HADİS: Resulullah (sav) bir tabak istiare etmişti, kap ziyana uğradı. Sahiplerine tazmin etti.

FASIL: ARİYET BÖLÜMÜ

KONU: Ariyet Hakkında

RAVİ: Enes

KAYNAK: Tirmizi, Ahkam 23, (1360)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Aldığı şeyi sahibine ödemek "el`e vecibedir" Katade der ki: "Hasan (bunu rivayet ettiğini) unuttu ve dedi ki: "O, [yani ariyet] emanetindir, (Zayi olması halinde) sana tazmin gerekmez."

FASIL: ARİYET BÖLÜMÜ

KONU: Ariyet Hakkında

RAVİ: Semure İbnu Cündüb

KAYNAK: Ebu Davud, Büyu 90, (3561); Tirmizi, Büyu 39, (1266)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ariyet (sahibine) verilecektir. Kefil borçludur, borç ödenmelidir."

FASIL: ARİYET BÖLÜMÜ

KONU: Ariyet Hakkında

RAVİ: Ebu Ümame

KAYNAK: Tirmizi, Büyu 39, Vesaya 5, (2121), (1265); Ebu Davud, Büyu 90, (3569)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Başkasına sütünden istifade etmesi için verilecek bir hayvan olarak, sütlü deve ve bol sütlü koyun ne muvafıktır. Sabah bir kap, akşam bir kap süt verir."

FASIL: ARİYET BÖLÜMÜ

KONU: Ariyet Hakkında

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Hibe 35, Eşribe 14; Müslim, Zekat 73, (1019)

keyboard_arrow_up