kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) aramızda ayağa kalkıp şu beş cümleyi söyledi: "Allah Teala Hazretleri uyumaz, zaten O`na uyku da yakışmaz. Kıstı (tartıyı, rızkı) indirir ve kaldırır. Geceleyin yapılan amel, gündüzleyin yapılandan önce; gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah`a yükseltilir. O`nun hicabı nurdur. Eğer o perdeyi açacak olsa, vechinin sübuhatı, başarının ihata ettiği bütün mahlukatını yakardı."

FASIL: ALLAH`IN SIFATLARI BÖLÜMÜ

KONU: Allah`ın Sıfatları

RAVİ: Ebu Musa

KAYNAK: Müslim, İman 293 (179)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın." (Müslim`in rivayetinde şu ziyade var: "...Zira Allah Adem`i kendi suretinde yaratmıştır.")

FASIL: ALLAH`IN SIFATLARI BÖLÜMÜ

KONU: Allah`ın Sıfatları

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Itk 20; Müslim, Birr, 112, (2612)

HADİS: Resulullah (sav) şu duayı çok yapardı: "Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl!" Ben (bir gün kendisine): "Ey Allah`ın resulü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?" dedim. Bana şöyle cevap verdi: "Evet! Kalpler, Rahman`ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir."

FASIL: ALLAH`IN SIFATLARI BÖLÜMÜ

KONU: Allah`ın Sıfatları

RAVİ: Enes

KAYNAK: Tirmizi, Kader 7, (2141)

HADİS: Resulullah (sav)`ı şu ayetleri okurken işittim. (Mealen): "Hiç şüphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür" (Nisa 58). Bu sırada Resulullah (sav)`ın baş parmağını kulağına, onu takib eden (şehadet) parmağına da gözünün üzerine koyduğunu gördüm.

FASIL: ALLAH`IN SIFATLARI BÖLÜMÜ

KONU: Allah`ın Sıfatları

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Ebu Davud, Sünnet 19, (4728)

keyboard_arrow_up