kuran.com

Hadis

HADİS: Mescidde, Resulullah (sav)`ın huzuruna girmiştim. (O sırada) Beni Temim kabilesinden bir grup insan geldi. Onlara: "Ey Beni Temim, size müjde olsun!" diyerek söze başlamıştı. Onlar hemen: "Bize müjde verdin, öyle ise (beytül-malden) iki kere bağış yap!" diye talepde bulundular. Onların bu cevabı karşısında Resulullah (sav)`ın yüzünden rengi attı. Hz. Peygamber (sav)`in huzuruna (Hayberin fethi sırasında) Yemen halkından bir grup (Eş`ari) girmişti. Onlara: "Ey Yemenliler! Beni Temim `in kabul etmediği müjdeyi siz bari kabul edin!" dedi. Onlar: "Kabul ettik ey Allah`ın Resulü!" dediler ve arkadan ilave ettiler: "Biz dinimizi öğrenmeye ve bu (yaratılış) işinin başı ne idi, onu senden sormaya geldik!" dediler. Bunun üzerine Resulullah (sav), mahlükatın ve Arş`ın başlangıcını anlatmaya başladı: "Bidayette Allah vardı, O`ndan önce başka bir şey yoktu. O`nun Arş`ı suyun üzerinde bulunuyordu. Sonra gökleri ve yeri yarattı. Sonra zikr (denen kader defterinde ebede kadar cereyan edecek) her şeyi yazdı."

FASIL: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ

KONU: Alemin Yaratılışı Hakkında

RAVİ: İmran İbnu Husayn

KAYNAK: Buhari, Megazi, 67, 74, Bed`ul-Halk 1, Tevhid 22; Tirmizi, Menakıb, 3946

HADİS: "Ey Allah`ın Resulü," dedim, "mahlukatını yaratmazdan önce Rabbimiz nerede idi?" Bana şu cevabı verdi: "el-Amd`da idi. Ne altında hava, ne de üstünde hava vardı. Arşını su üzerinde yarattı." (Ahmed İbnu Hanbel dedi ki: "Yezid şunu söyledi: "el-Ama, yani "Allah`a birlikte başka bir şey yoktu" demektir.")

FASIL: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ

KONU: Alemin Yaratılışı Hakkında

RAVİ: Ebu Rezin el-Ukeyli Lakit İbnu Amir İbni Sabire

KAYNAK: Tirmizi, Tefsir, Hud (3108)

HADİS: Ömer İbnu`l Hattab dedi ki: "(Birgün) Resulullah (sav) aramızdan doğrularak mahlukatın ilk yaratılışından başlayarak (geçmiş olan ve gelecek olan bütün safhaları) cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin cehenneme girmesine kadar anlattı. Bunu bir kısmı öğrendi, bir kısmı unuttu."

FASIL: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ

KONU: Alemin Yaratılışı Hakkında

RAVİ: Tarık İbnu Şihab

KAYNAK: Buhari, Bed`ul-Halk 1

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri aklı yarattığı zaman ona: "Gel!" dedi, o da geldi. Sonra "Geri dön!" diye emretti. O da geri döndü. Bunun üzerine akla şunu söyledi: "Ben, kendime senden daha sevgili olan başka bir şey yaratmadım. Seni, nezdimde mahlukun en sevgilisi olana bindireceğim." [Rezin ilavesi]

FASIL: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ

KONU: Alemin Yaratılışı Hakkında

RAVİ: İbnu Mesud

KAYNAK: Rezin

HADİS: Resulullah (sav) bana: "Allah`ın meleklerinden olan Arş`ın taşıyıcılarından bir melek hakkında rivayette bulunmam için bana izin verildi" dedi ve ilave etti: "Onun kulak yumuşağı ile ensesi arasındaki uzaklık yedi yüz senelik mesafedir"

FASIL: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ

KONU: Alemin Yaratılışı Hakkında

RAVİ: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

KAYNAK: Ebu Davud, Sünnet 19, (4727)

keyboard_arrow_up