kuran.com

Hadith

Hadith: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Allah Teala hazretleri, her şeyde iyiliği emretmiştir. Öyleyse öldürdüğünüz zaman öldürmeyi iyi yapın. Kesecek olursanız kesmeyi iyi yapın. Bıçağın ağzını bileyin. Hayvana (zahmet vermeyin) rahat ettirin."

Section: ZEBAİH (KESİMLER) BÖLÜMÜ

Subject: Kesim Adabı Ve Yasakları

Narrated By: Şeddad İbnu Evs

Source: Müslim, Sayd 57, (1955); Tirmizi, Diyat 14, (1409); Ebu Davud, Edahi 12, (2815); Nesai, Dahaya 22, (7, 227); İbnu Mace, Zebaih 3, (3170)

Hadith: Resulullah (sav) şeytan kurbanından (şerita) men etti. " Dendi ki şerita, boğazından sadece deri kısmının kesilip, boyun damarı kesilmeden ölmeye terkedilen (kurbanlık) hayvandır."

Section: ZEBAİH (KESİMLER) BÖLÜMÜ

Subject: Kesim Adabı Ve Yasakları

Narrated By: Ebu Hüreyre ve İbnu Abbas

Source: Ebu Davud, Edahi 17, (2826)

Hadith: (Hayvanı keserken) besmele çekmeyi bir kimse unutmuşsa bunun bir mahzuru yoktur. Ancak kasden terketmiş ise, kesilen yenilmez." [Rezin`in ilavesidir]

Section: ZEBAİH (KESİMLER) BÖLÜMÜ

Subject: Kesim Adabı Ve Yasakları

Narrated By: İbnu Abbas

Source: Rezin

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Haksız yere bir kuş veya daha küçük bir hayvan öldüren insana Allah mutlaka onun hesabını soracaktır." Kendisine: "Onun hakkı da nedir?" diye sorulunca: "Onu keser ve yer. Başını kesip atmaz!" diye cevap verdi.

Section: ZEBAİH (KESİMLER) BÖLÜMÜ

Subject: Kesim Adabı Ve Yasakları

Narrated By: İbnu Ömer

Source: Nesai, Sayd 34, (7,239)

Hadith: Resulullah (sav) Medine`ye geldiği zaman, Medineliler, (diri olan) devenin hörgücünü kesiyorlar ve koyunların da kuyruklarını koparıyorlar ve bunları yiyorlardı. Bu durum üzerine Resulullah (sav): "Hayvan diri iken ondan her ne kesilmiş ise, bu meyte (iaşe) hükmündedir, yenilmez." dedi.

Section: ZEBAİH (KESİMLER) BÖLÜMÜ

Subject: Kesim Adabı Ve Yasakları

Narrated By: Ebu Vakid el`Leysi

Source: Tirmizi, Et`ime 4, (1480); Ebu Davud, Sayd 3, (2858); İbnu Mace, Sayd 8, (3216)

keyboard_arrow_up