kuran.com

Hadith

Hadith: Resulullah (sav) (bir gün) şöyle hitap ettiler: "Ey insanlar! Allah Teala hazretleri tayyibtir, tayyibten başka bir şey kabul etmez. Allah`ın mü`minlere emrettiği şeyler, peygambere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teala hazretleri (peygamberlere): "Ey Peygamberler, temiz olanlardan yiyin de salih amel işleyin" (Mü`minun 51) emretmiş, mü`minlere de: "Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin" (Bakara 172) diye emirde bulunmuştur." Sonra seferi uzatıp, saçı başı dağınık, toz-toprak içinde kalan ve elini semaya kaldırıp: "Ey Rabbim, ey Rabbim" diye dua eden bir yolcuyu zıkredip, dedi ki: "Bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır ve (netice itibariyle) haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duasına nasıl icabet edilir?" buyurdular.

Section: KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ

Subject: Helal Kazanca Teşvik; Haramdan Sakındırma

Narrated By: Ebu Hüreyre

Source: Müslim, Zekat 65, (1015); Tirmizi, Tefsir, Bakara,(2992)

Hadith: Resulullah (sav)`ı işittim. Şöyle buyurmuşlardı: "Bir kısım insan vardır, Allah`ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, kıyamet günü onlara bir ateştir, başka değil."

Section: KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ

Subject: Helal Kazanca Teşvik; Haramdan Sakındırma

Narrated By: Havle el-Ensariyye

Source: Buhari, Hums 7; Tirmizi, Zühd 41, (2375)

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram veya helal olduğu) şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de, ırzını da tebrie etmiş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur, tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki, her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun, her melikin bir koruluğu vardır, Allah`ın koruluğu da haramlarıdır. Haberiniz olsun, cesette bir et parçası var ki, eğer o sağlıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı olur, eğer o bozulursa, cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir."

Section: KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ

Subject: Helal Kazanca Teşvik; Haramdan Sakındırma

Narrated By: Nu`man İbnu Beşir

Source: Buhari, İman 39, Büyu 2; Müslim, Müsakat 107, (1599); Ebu Davud, Büyu 3, (3329, 3330); Tirmizi, Büyu 1, (1205); Nesai, Büyu 2, (7, 241)

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Helal, Allah Teala hazretlerinin kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da Allah Teala hazretlerinin kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında sükut ettiği şey ise affedilmiştir. Onun hakkında sual külfetine girmeyiniz." [Rezin tahric etmiştir.]

Section: KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ

Subject: Helal Kazanca Teşvik; Haramdan Sakındırma

Narrated By: Selman el-Farisi ve İbnu Abbas

Source: Tirmizi, Libas 6, (1726); İbnu Mace, Et`ime 60, (3367)

Hadith: Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "(Beni Adem`den) hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir taamı asla yememiştir. Allah`ın peygamberi Davud aleyhisselam elinin emeğini yerdi."

Section: KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ

Subject: Helal Kazanca Teşvik; Haramdan Sakındırma

Narrated By: Mikdam İbnu Ma`dikerib

Source: Buhari, Büyu 15

keyboard_arrow_up