kuran.com

Hadith

Hadith: Resulullah (sav) buyurdu ki: "İnsanlar hayırda da şerde de Kureyş`e tabidir."

Section: HİLAFET VE İMAMETLE İLGİLİ BÖLÜM

Subject: İmamlar Kureyş`tendir

Narrated By: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

Source: Müslim, İmaret 3, (1819)

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanlar bu işte Kureyş`e tabidirler. Müslümanları Müslüman olanlarına, kafirleri kafir olanlarına tabidirler, insanlar madenler gibidir. Cahiliyede hayırlı olanlar fıkhı öğrenirlerse İslam`da da hayırlıdırlar. Bu işe en çok nefret edenleri insanların en hayırlısı bulacaksın. Onlar (rızaları hilafına) içine düşmedikçe buna talib olmazlar"

Section: HİLAFET VE İMAMETLE İLGİLİ BÖLÜM

Subject: İmamlar Kureyş`tendir

Narrated By: Ebu Hüreyre

Source: Buhari, Menakib 1; Müslim, İmaret 2, (1818)

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu iş (emirlik) insanlardan iki kişi baki kaldıkça Kureyş`te olmaya devam edecektir."

Section: HİLAFET VE İMAMETLE İLGİLİ BÖLÜM

Subject: İmamlar Kureyş`tendir

Narrated By: İbnu Ömer

Source: Buhari, Menakıb 2, Ahkam 2, Enbiya 1; Müslim, İmaret 4, (1820)

Hadith: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Hilafet, ümmetim arasında otuz yıl sürecektir. Bundan sonra saltanat gelecektir." Said İbnu Cumhan dedi ki: "Sonral ilave etti: "Hz. Ebü Bekir (ra)`in hilafetine Hz. Ömer`in hilafetini, Hz.Osman`ın hilafetine Hz. Ali`nin hilafetini (ra) ekle (parmaklarınla say) bak!" dedi. Bunları (sayınca hakikaten) otuz yıl bulduk." Sefine`ye: "Emeviler, hilafetin kendilerinde (devam ettiğini) zannederler denmişti, şu cevabı verdi: "Beni`z-Zerka yalan söylüyor. Onlar krallardır, hem de en kötü krallar."

Section: HİLAFET VE İMAMETLE İLGİLİ BÖLÜM

Subject: İmamlar Kureyş`tendir

Narrated By: Sefine

Source: Ebu Davud, Sünnet 9 (4648, 4647); Tirmizi, Fiten, 48 (2227)

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: Bu din, hepsi Kureyş`ten gelecek olan on iki halifeye kadar aziz ve güçlü olacaktır." Resullullah (sav)`a soruldu: "Sonra ne olacak?" "Sonra herc (fitne ve kargaşa) gelecek!" diye cevap verdi." (Buhari, Müslim ve Tirmizi, hadisin "Kureyşten" kelimesine kadar kısmını, Ebu Davud da tamamını tahric etmiştir.)

Section: HİLAFET VE İMAMETLE İLGİLİ BÖLÜM

Subject: İmamlar Kureyş`tendir

Narrated By: Cabir İbnu Semüre

Source: Buhari, Ahkam 51; Müslim, İmaret 5-9 (1821); Tirmizi, Fiten 46, (2224); Ebu Davud Medhi 1, (4279), 4280)

keyboard_arrow_up