kuran.com

Hadith

Hadith: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Müslüman kimse kafir kimseye varis olamaz; kafir de Müslümana varis olamaz."

Section: FERAİZ BÖLÜMÜ

Subject: Mirasın Sebepleri Manileri

Narrated By: Üsame İbnu Zeyd

Source: Buhari, Feraiz 26; Müslim, Feraiz 1, (1614); Muvatta, Feraiz 10, (2, 519); Ebu Davud, Feraiz 10, (2909); Tirmizi, Feraiz 15, (2108)

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: "İki farklı din mensupları birbirlerine varis olamazlar." [Ebu Davud`un rivayeti İbnu Amr`dan, Tirmizi`nin rivayeti Hz. Cabir`dendir.]

Section: FERAİZ BÖLÜMÜ

Subject: Mirasın Sebepleri Manileri

Narrated By: İbnu Amr İbni`l-As ve Cabir

Source: Ebu Davud, Feraiz 10, (2911); Tirmizi, Feraiz 16, (2109)

Hadith: [Haccı sırasında Aleyhissalatu vesselam`a] denmiştir ki: "Ey Allah`ın Resulü! Yarın nereye ineceksin, Mekke`deki evine mi?" "Akil bize ev-bark bıraktı mı ki?" buyurdular. Akil ile Talip, Ebu Talib`e varis olmuşlardı. Ne Ali ne de Cafer (ra) ona varis olamamışlardı. Çünkü bu ikisi Müslüman idiler. Akil ve Talib ise kafirdiler.

Section: FERAİZ BÖLÜMÜ

Subject: Mirasın Sebepleri Manileri

Narrated By: Üsame

Source: Buhari, Hacc 44, Cihad 180, Megazi 48; Müslim, Hacc 439, (1351); Ebu Davud, Feraiz 10, (2910)

Hadith: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Katil varis olamaz."

Section: FERAİZ BÖLÜMÜ

Subject: Mirasın Sebepleri Manileri

Narrated By: Ebu Hüreyre

Source: Tirmizi, Feraiz 17, (2110)

Hadith: Hz. Ömer (ra), Arap (memleketinde) doğmadıkça, Acem`den birini varis kılmaktan imtina etmiştir." [Rezin şu ilavede bulundu: "Hamile olarak gelip Arap (memleketinde) doğuran kadını da hariç kıldı. Bu durumda erkek, eğer ölürse kadına varis olur. Eğer erkek ölürse, kadın da ona varis olur. Erkeğin miras (taki pay nisbet)i Allah`ın kitabında vardır."]

Section: FERAİZ BÖLÜMÜ

Subject: Mirasın Sebepleri Manileri

Narrated By: Said İbnu`l- Müseyyeb

Source: Muvatta, Feraiz 14, (2,520)

keyboard_arrow_up